Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Stališče: Sodelujte pri oblikovanju Alpske makroregije!

26.08.2014 / alpMedia
S Strategijo Evropske unije za Alpsko regijo (EUSALP) bi lahko odpravili pomanjkljivosti Alpske konvencije, je prepričana Claire Simon, direktorica CIPRE International. Trenutno o makroregionalni strategiji poteka javno posvetovanje, to pa je odlična priložnost za sodelovanje in obenem spodbujanje trajnostnega razvoja.
Image caption:
Claire Simon, direktorica CIPRE International © Martin Walser

16. julija 2014 se je začelo javno posvetovanje o Strategiji EU za Alpsko regijo (EUSALP). V različnih delovnih skupinah je sodelovala tudi CIPRA in pri tem v osnutek besedila poskušala vnesti zahtevo o trajnostnosti in participaciji, kar je v skladu z njenimi stališči in zahtevami, ki jih je predstavila v dokumentu Nova solidarnost med okoliškimi regijami - stališče CIPRE o evropski makroregionalni strategiji za območje Alp (http://cipra.org/sl/stalisca/118). Osnutek strategije sicer ni popolnoma izpolnil naših pričakovanj, vendar pa proces še ni končan. Vsak posameznik, vsaka organizacija ali ustanova lahko svoje mnenje do 15. oktobra 2014 izrazi na spletni strani http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm. To priložnost je treba izkoristiti, saj gre navsezadnje za prihodnost Alp.

Prebivalci in zainteresirane strani z območja Alp lahko torej podajo svoje pripombe na osnutek strategije, ki zagotavlja okvir za prihodnje sodelovanje v alpski makroregiji in predlaga možne razvojne cilje za izbrana tematska področja. Temelj vseh odločitev mora biti načelo trajnostnosti v smislu določb Alpske konvencije, ključni element EUSALP pa Alpska konvencija.

Po drugi strani pa naj bi javno posvetovanje prineslo predloge za konkretne ukrepe in projekte, ki bodo lahko prispevali k učinkovitemu izvajanju strategije. Ti predlogi bodo vključeni v akcijski načrt. EUSALP bo tako odpravila pomanjkljivost Alpske konvencije, saj ta ne vsebuje izvedbene strategije.

Javno posvetovanje je priložnost za sodelovanje in prispevek k oblikovanju in izvajanju akcijskega načrta. CIPRA si bo pri EU in posameznih državah še naprej prizadevala za odpiranje političnih procesov. Kaj nam bo koristila najboljša strategija, če v njeno oblikovanje ne bodo vključeni prebivalci, organizacije, podjetja in ustanove, ki so vsi močno povezani z regijo in bodo strategijo izvajali? Dragi bralci in bralke, vabljeni ste k sodelovanju!

Claire Simon

Direktorica CIPRE International

shranjeno pod: alpMedia 08/2014, Stališče