Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Makroregija: Evropa še korak dlje

19.06.2013 / alpMedia
Evropski parlament je sprejel resolucijo o makroregionalni strategiji za Alpe, v okviru programa Evropske unije za območje Alp pa je bilo predloženo ekspertno poročilo. Enotnosti glede vsebine, ciljev in procesov še ni. V nadaljevanju o poteku razprave o tej temi.
Image caption:
Različni akterji razpravljajo o tem, kakšna naj bi bila strategija alpske makroregije. © Cipra international
Evropski svet, torej voditelji držav oziroma vlad držav članic Evropske unije, naj bi do konca tega leta predložil makroregionalno strategijo za Alpe. V vmesnem obdobju bo o tej temi potekala živahna razprava: makroregija je ena od točk dnevnega reda na junijskem zasedanju Stalnega odbora Alpske konvencije. Evropski parlament je pred kratkim sprejel resolucijo, program EU za območje Alp pa je objavil ekspertno poročilo.

Evropski parlament: podpora Alpski konvenciji in regijam
Poslanci so izrazili podporo Alpski konvenciji. V vsebinskem pogledu bodo
mednarodni sporazum in pripadajoči izvedbeni protokoli imeli pomembno vlogo tudi v prihodnje. Tudi v vsebinskem pogledu bo mednarodni sporazum s pripadajočimi izvedbenimi protokoli še naprej imel pomembno vlogo. Eva Lichtenberger, tirolska poslanka iz Skupine zelenih, meni, da je to še vedno premalo. "Še posebno pri prometu priuhaja do nasprotovanj interesov velikih mest na obrobju Alp in Alpami samimi. Mesta si želijo povezanosti, prebivalci sami pa poznajo posledice prometa v ozkih dolinah." To resolucija premalo upošteva
Posebej so v resoluciji upoštevane tudi regije, ki so leta 2010 spodbudile razpravo o tem vprašanju. Dejstvo, da je bil izbran pristop "od spodaj navzgor", je ocenjeno pozitivno. Poslanci so tudi menili, da "bi moral razvoj obsežnih strategij, kot so makroregionalne strategije, prispevati k večji vlogi lokalne in regionalne ravni pri izvajanju politike EU".

Program za območje Alp: korak za korak proti strategiji
Dokument, ki so ga eksperti pripravili na 130 straneh, vsebinsko presega meje območja veljavnosti Alpske konvencije in izrecno upošteva tudi zunajalpske metropolitanske regije. Prav tako vsebuje predlog o postopnem uresničevanju makroregionalne strategije. Najprej bo potrebno izvesti testno fazo, so prepričani avtorji ekspertnega poročila. Smotrnost makroregije bo treba v prvi fazi preučiti na podlagi nekaterih izbranih tem in dejavnosti, šele potem bo mogoče začeti pripravljati obsežno strategijo. Eksperti so poudarili tudi pomen treh stebrov trajnostnosti - v strategiji za Alpe bi tako morali biti upoštevani socialni, kulturni in demografski vidiki, obenem pa so tudi svetovali, da se znotraj širokega nabora tem, ki bi prišle lahko v poštev, jasno opredelijo prednostne naloge oz. teme.
Različna stališča bodo združena v enem dokumentu. Tako namreč želi DATAR, ena od služb, ki je neposredno podrejena francoskemu ministrskemu predsedniku. Ta naj bi do konca leta institucijam EU tudi predložila ustrezne podlage za sprejetje ustrezne odločitve.
Vir in več informacij na: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc, www.alpine-space.eu/about-the-programme (en), www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-international