Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Raznolikost ustvarja kakovostno življenje

08.07.2015 / alpMedia
Francija je storila pomemben korak za varstvo živali, rastline in habitate: na začetku leta 2016 bo namreč začela delovati nova agencija za biotsko raznovrstnost (Agence française pour la biodiversité).
Image caption:
Raznovrstnost narave – osnova za naše dobro počutje in delujoče gospodarstvo. © Christoph Pueschner

Naravni habitati so vedno bolj ogroženi, biotska raznovrstnost se zmanjšuje. Francija se je na ta izziv odzvala z ustanovitvijo novega javnega organa, agencijo za biotsko raznovrstnost, ki bo skrbela, da bo varstvo naravne pestrosti bolje zasidrano v francoski družbi in priznano kot podlaga za visoko kakovost življenja in delujoče gospodarstvo. V agencijo so vključene štiri obstoječe strukture na področju voda, morja in zavarovanih območij.

Prihodnja strukturiranost agencije je predmet širokih razprav na različnih prireditvah, v njih pa sodelujejo predstavniki politike, znanosti, društev in strokovnjakov za področje okolja ter uporabniki. Alain Boulogne, predsednik CIPRE Francija, je pri tem prepričan, da je osnovni pogoj za uspešno prestrukturiranje zahteva, da se od januarja 2016, ko bo agencija začela opravljati svoje naloge, v njeno delovanje v polni meri vključijo udeleženci s področja biotske raznovrstnosti.

Da ohranjanje biotske raznovrstnosti istočasno prispeva tudi k varovanju zdravja ljudi, pa kaže študija avstrijskega Krovnega združenja za okolje (Umweltdachverband) Biotska raznovrstnost & zdravje. Ohranjanje biotske raznovrstnosti je varovanje zdravja ljudi, ki ponuja pregled političnih instrumentov, storitev biotske raznovrstnosti in priporočil za delovanje.

Viri in več informacij na: http://agence-francaise-biodiversite.fr/ (fr), http://www.umweltdachverband.at/fileadmin/user_upload/pdfs/Publikationen/UWD_Hintergrundstudie_Biodiversit%C3%A4t_Gesundheit.pdf (de)