Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Kako učinkovita je EU pri varovanju narave?

03.06.2015 / alpMedia
EU trenutno preverja ustreznost evropske naravovarstvene zakonodaje. Okoljske organizacije so že izrazile svojo zaskrbljenost, da bo preverjanje le ublažilo varstvene ukrepe, to pa bo imelo posledice tudi za Alpe.
Image caption:
Ali se za preverjanjem ustreznosti ptičje in habitatne direktive skriva želja po ublažitvi predpisov, ki veljajo za mrežo zavarovanih območij Natura 2000? © Markus Burtscher

Preverjanje ustreznosti (fitness check) ptičje in habitatne direktive je bilo napovedano kot rutinski ukrep. Kot je povedal Karmenu Vella, evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo, se bodo »preverjale možnosti za izboljšanje izvajanja predpisov in zmanjševanje administrativnih ovir, ne da bi bilo pri tem znižati varstvene standarde v zakonodaji«.

Okoljske organizacije so že izrazile svojo zaskrbljenost, da bi se preverjanje zlorabilo za ublažitev veljavnih varstvenih predpisov. Izvajanje direktiv, sprejetih v letih 1979 oz. 1992, je v domeni držav članic EU in obenem podlaga za Naturo 2000, evropsko mrežo zavarovanih območij. Težava pri tem je, da je izvajanje počasno, opozarja Aurelia Ullrich - Schneider, vodja projekta Biotska raznovrstnost in pokrajina pri CIPRI International.

Dejstvo je, da naravi v Evropi in Alpah slabo kaže. To je med drugim razvidno iz aktualnega poročila EU o stanju narave, saj je ocena stanja 60 odstotkov vrst in velike večine habitatov »neugodna«. Kot ugotavlja poročilo, predstavljajo največjo grožnjo habitatom spremembe, ki jih na območjih povzroča človek. Da je »stanje biotske raznovrstnosti zaskrbljujoče«, ugotavlja v svojem nedavno objavljenem poročilu na to temo tudi Švica.

V okviru preverjanja ustreznosti zakonodaje bo na spletu potekalo tudi javno posvetovanje EU, in sicer do 24. julija 2015. K sodelovanju pozivajo tudi okoljske organizacije – pod geslom »Roke stran od našega varstva narave!«.

Viri in več informacij na:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm (en) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4965_sl.htm, http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3175-schutzmassnahmen-brauchen-bessere-umsetzung (de) https://www.naturealert.eu/sl


shranjeno pod: alpMedia 05/2015