Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Pionirska regija za podnebno nevtralno gospodarjenje in življenje

30.08.2017
Gospodarstvo v Alpah je treba ozeleniti in prav v ta namen je nastala ideja o pripravi obsežnega akcijskega programa Ozelenitev gospodarstva v Alpski regiji.
Image caption:
V okviru akcijskega programa Ozelenitev gospodarstva v alpski regiji je organiziranih šest delavnic za deležnike, ki želijo tudi sami prispevati k prehodu v zeleno gospodarstvo. © travis-nobles_flickr

Šesto Poročilo o stanju Alp, ki je izšlo spomladi 2017, izpostavlja nekatere ključne vidike zelenega gospodarjenja: gospodarstvo mora biti energetsko učinkovito in nizkoogljično, temeljiti mora na ekosistemskih storitvah in naravnem kapitalu ter podpirati kakovost življenja in blaginjo ljudi. Na podlagi teh ugotovitev je XIV. Alpska konferenca leta 2016 v nemškem Grassauu tudi sprejela sklep o pripravi akcijskega programa za prehod v zeleno gospodarstvo na območju Alp. Program bo podprl transformacijske procese ter ustvaril podlage za sprejetje konkretnih ukrepov in izvajanje projektov in akcij. Nemški Zvezni urad za okolje je tako že pooblastil konzorcij v sestavi predstavnikov CIPRE International ter podjetij blue! advancing european projects in Spatial Foresight, da akcijski program pripravi in ga v praksi tudi udejanji.

V oblikovanje prihodnjega alpskega zelenega gospodarstva bodo vključeni tudi lokalni in regionalni deležniki, zato bo novembra in decembra v Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji in Švici organiziranih šest delavnic na to temo. Vsi zainteresirani posamezniki še vedno lahko prijavijo svojo udeležbo. Teme, ki bodo obravnavane, bodo segale od zelenega gospodarstva in poslovnih modelov za uporabo naravnih virov pa vse do krožnega gospodarstva, ekoloških inovacij, podnebnih sprememb ter vloge občin in mest. Poleg delavnic bo med pomembnejšimi deležniki opravljena anketa, za vse, ki jih zanima priprava akcijskega programa ali neposredna udeležba pri izvajanju programa, bo na voljo tudi spletna platforma.

 

Vir in nadaljnje informacije:

www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/zeleno-gospodarstvo-na-obmocju-alp, www.umweltbundesamt.de/en/green-economy-in-the-alpine-region-start (en), www.alpconv.org/sl/AlpineKnowledge/RSA/greeneconomy/default.html , www.cipra.org/sl/green-economy

shranjeno pod: alpMedia 06/2017