Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

CIPRA prikazala nove načine delovanja za trajnostno prihodnost

25.11.2014
Življenje in gospodarjenje z zmanjšano rabo naravnih virov zahtevata nov način razmišljanja in delovanja, ki presega meje tradicionalnih strok in potrošništva, se glasi sklepna ugotovitev letne konference CIPRE v francoskem Annecyju.
Image caption:
Udeleženci letne konference CIPRE so razpravljali o kakovostnem življenju v Alpah. © Antoine Berger

S spremembami, ki bodo privedle do bolj ozaveščenega ravnanja z dragocenimi naravnimi viri v Alpah, je mogoče začeti na vseh področjih življenja. To je pokazala CIPRA na svoji letni konferenci, ki je pod naslovom Dobro življenje v Alpah potekala od 13. do 15. novembra 2014 v Annecyju v Franciji: od novih oblik gospodarjenja, kot je „gospodarstvo souporabe“, ki temeljijo na socialnih inovacijah in ne na tradicionalnem modelu neomejene rasti, pa vse do vloge prostorskega planiranja pri oblikovanju trajnostnih življenjskih prostorov – vedno gre za razvoj novih družbenih vrednot in njihovega uresničevanja.

Take daljnosežne spremembe se nam, ljudem, zdijo pogosto preveč zahtevne. Nujni so nazorni primeri, ki bodo ponazarjali priložnosti novega življenjskega sloga, usmerjenega v skupnost. Konferenca je zato predstavila pionirje, ki so pokazali alternative in spodbudili k izpeljavi potrebnih sprememb. Eden takih pionirjev je hotelir Michil Costa z Južne Tirolske/I, ki svoje podjetje vodi po načelu ekonomije za skupno blaginjo. „Moramo se naučiti razmišljati kot gore – torej dolgoročno,“ se glasi njegov moto, kar zanj pomeni: gospodarjenje na podlagi sodelovanja, demokratično soodločanje in pravičnost ter upoštevanje meja, ki jih narava še prenese. Uspešnost podjetja se ne meri le v številkah, temveč tudi na podlagi redno opravljene ocene, koliko je podjetje prispevalo k ustvarjanju splošne blaginje.   

Številne ideje za trajnostno prihodnost v Alpah, ki jih je oblikovalo okoli 150 udeležencev konference, lahko služijo kot smernice in spodbuda za nadaljnjo obravnavo teme.

Več informacij na: http://www.cipra.org/sl/cipra/o-nas/strokovne-konference/letna-strokovna-konferenca-2014