Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Kontaminirana otroška igrišča

18.11.2017
Študija okoljevarstvene organizacije je odkrila pesticide na južnotirolskih otroških igriščih. Deželna uprava avtonomne pokrajine se brani očitkov.
Image caption:
Zahteve, da mora postati Tirolska dežela brez pesticidov, postajajo vse glasnejše. © CIPRA Južna Tirolska

Študija, ki je bila opravljena po naročilu Krovnega združenja za varstvo narave in okolja, naj bi ugotovila, kolikšna je onesnaženost javnih površin s pesticidi na Južnem Tirolskem/I. Predmet analize so bila otroška igrišča, ki jih od leta 2009 zakon uvršča k občutljivim območjem in jih je treba še posebej zaščititi pred pesticidi. Analiza vzorcev trav, ki so bili odvzeti maja 2017, je pokazala, da je bilo v času izvedbe glavnega škropljenja 29 od skupno 71 pregledanih otroških igrišč onesnaženih z enim ali več pesticidi. Ugotovljene koncentracije so deloma presegale najvišje mejne vrednosti, ki jih za živila dopušča EU.

Rezultati dopuščajo domnevo, da na Južnem Tirolskem predpisana merila o mejnih vrednostih pesticidov ne zadostujejo in da ljudje prihajajo v stik s pesticidi nevede ne le na otroških igriščih, temveč tudi na drugih lokacijah. Andreas Riedl, direktor Krovnega združenja za varstvo narave in okolja in CIPRE Južna Tirolska, je prepričan, da južnotirolska vlada podcenjuje rezultate študije, čeprav bi jo morala izkoristiti kot priložnost za uvedbo sprememb. Riedl povzema: »Deželna vlada se brani očitkov in študiji poskuša zmanjšati pomen študije. Naš namen ni bil, da bi na podlagi študije iskali kršitelje, temveč smo želeli le opozoriti, da je problem treba rešiti.«

Južna Tirolska že leta polni naslovnice časopisov zaradi prekomerne uporabe pesticidov, zlasti v sadjarstvu. Mednarodno pozornost je pred letom dni vzbudila občina Mals, ki se je na civilno pobudo odločila proti uporabi pesticidov. Južnotirolske okoljske organizacije že leta poskušajo prepričati pristojne, da je kmetijstvo brez pesticidov edina v prihodnost usmerjena in trajnostna pot. Pri tem seveda ne gre le za onesnažena občutljiva območja ali za varstvo biotske raznovrstnosti ali tal. »Regija brez pesticidov bi pomenil tisti edinstven adut, po katerem bi bila naša regija prepoznavna,« pojasnjuje Riedl. Kako nujna je sprememba politike, je pokazal tudi Inštitut za okolje iz Münchna/D s svojo kampanjo Pestizidtirol, s katero so se odzvali na turistično promoviranje Južne Tirolske v Nemčiji, s preoblikovanimi plakati Južna Tirolska – turistična dežela pa opozorili na uporabo pesticidov v avtonomni pokrajini.   

 

Viri in več informacij:

www.umwelt.bz.it/aktuelles/presse/pestizide-sensible-zonen-sind-nicht-ausreichend-gesch%C3%BCtzt.html (de, it) , www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?news_action=4&news_article_id=599844 (de) , wundervonmals.com/tag/pestizide (de) , www.br.de/br-fernsehen/sendungen/unkraut/themen-nach-rubriken/regionales-gesundes/suedtiroler-dorf-mals-kaempft-gegen-pestizide-100.html (de) , www.handelskammer.bz.it/de/was-w%C3%A4re-s%C3%BCdtirol-ohne-seinen-tourismus (de, it) , https://pestizidtirol.info (de)

shranjeno pod: alpMedia 08/2017, kmetijstvo