Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Alpske reke, biotska raznovrstnost in trajnostna mobilnost

27.01.2016 / alpMedia
CIPRA začenja novo leto 2016 s tremi novimi čezmejnimi projekti, izvajala pa jih bo tako rekoč pred domačim pragom.
Image caption:
Cilj projekta PEMO je spodbuditi dnevne delovne migrante na območju med Bodenskim jezerom in dolino Alpskega Rena k preusmeritvi na trajnostna prevozna sredstva. © Heinz Heiss / Zeitenspiegel

Več deset tisoč dnevnih delovnih migrantov se vsak dan giblje na območju med Avstrijo, Lihtenštajnom, Nemčijo in Švico. Projekt Alpstar iz programa Območje Alp je sicer pripomogel k odpravi številnih ovir na poti k trajnostni mobilnosti, a kljub temu ostaja osebni avtomobil za dnevne migrante še vedno najpomembnejše prevozno sredstvo. Namen nadaljevalnega projekta PEMO – trajnostna mobilnost dnevnih migrantov je zato širjenje izkušenj in spoznanj s tega področja, kar naj bi uspelo s sodelovanjem novih projektnih partnerjev iz švicarskih kantonov St. Gallen in Appenzell, nemškega deželnega okrožja Lindau in novih podjetij z območja štirimeje, ki so se pridružila podjetju Hilti, projektnemu partnerju že v prvem projektu. 

Poleg projektov za spodbujanje trajnostne mobilnosti je CIPRA vključena tudi v projekt SPARE, ki je usmerjen v trajnostno upravljanje tekočih voda, kakor tudi v projekt AlpES, ki se posveča problematiki ekosistemskih storitev. Triletno financiranje projektov zagotavljajo Interregovi programi Alpski Ren – Bodensko jezero – Visoki Ren ter Območje Alp/Alpine Space. Drugi projekti, katerih izvedbo financira program EU Območje Alp/Alpine Space, so predstavljeni na spletni strani programa.

Več informacij: http://www.interreg.org/ (de), http://www.alpine-space.eu/ (en)

shranjeno pod: alpMedia 01/2016