Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Energija in narava v Alpah: v ravnovesju

21.05.2015
Alpe ponujajo velik potencial za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, kar pa hkrati povečuje pritisk na naravo. Partnerji v mednarodnem projektu recharge.green so našli načine za zagotovitev ravnovesja med obema vidikoma. Rezultate bodo predstavili na zaključni konferenci, ki bo potekala 20. in 21 maja v Sonthofnu v Nemčiji.
Image caption:

Uporaba vode, biomase, vetra in sonca za proizvodnjo energije v Alpah ima pozitiven vpliv na klimo. Vendar pa ima proizvodnja energije iz obnovljivih virov lahko negativne učinke na številne storitve iz narave, na primer na kvaliteto pitne vode. Projekt recharge.green je prispeval k trajnostni rabi krajine, kjer ekosistemi še naprej delujejo in zagotavljajo storitve za ljudi, hkrati pa se izboljšuje proizvodnja električne energije.

Strokovnjaki projekta recharge.green so za alpske dežele ocenili potencial za proizvodnjo energije iz vetra, vode, biomase ter sončne energije. Razvili so scenarije za prepoznavanje možnih nesoglasij z varstvom narave, varovanjem okolja in drugimi ekosistemskimi storitvami. Razvit je bil tudi sistem za podporo odločanju politikom in proizvajalcem energije, ki je med drugim pokazal, da je mogoče pridobivanje hidroenergije povečati za 10 % na ekonomsko in ekološko trajnosten način. Chris Walzer z Univerze za veterino na Dunaju opisuje izziv: “Rezultati, ki izhajajo iz našega sistema za podporo odločanju, zagotavljajo zgolj podlago za razpravo. Odločitve so uravnotežene le v primeru, ko so slišane vse zainteresirane strani in ko se najde rešitev, ki omogoča vsem stranem doseči čim večje soglasje”.

Bolj ribam prijazna uporaba hidroelektrarn

Recharge.green partnerji so testirali orodja in modele na pilotnih regijah in preverili njihovo uporabnost na drugih alpskih regijah, da bi zagotovili uporabnost rezultatov projekta v praksi in optimizirano glede na dejanske izkušnje. Pilotna območja so o rezultatih obvestila lokalne in regionalne zainteresirane strani kot tudi javnosti. Na Bavarskem, na primer, so raziskali uporabo hidroenergije na reki Zgornji Iller. Gerhard HAIMERL za Bayerischen Elektrizitätswerke GmbH (bavarska družba za električno energijo) pojasnjuje, da so razvili različne ukrepe za izboljšanje ekološkega potenciala za ribe.

Rezultati projekta pritegnili mednarodno pozornost

Pod geslom “Uravnoteženje energije in narave v Alpah” bodo projektni partnerji svoje ugotovitve predstavili javnosti na zaključni konferenci, ki bo potekala 20. in 21. maja 2015 v Sonthofnu v Nemčiji. Nekaj 100 udeležencev iz vseh alpskih držav bo spremljalo prikaz sistema za podporo odločanju, ki ga je razvil recharge.green. Predstavniki pilotnih območjih bodo poročali o svojih izkušnjah pri postopkih reševanja nesoglasij med rabo energije, naravo in krajino. Pridružili se bodo tudi zunanji strokovnjaki, na primer švicarski strokovnjak Astrid Bjørnsen Gurung ter Georg Bayerle, specialist za gore in okolje na bavarski radioteleviziji.

Kontakt:

Chris Walzer, vodilni partner recharge.green
Raziskovalni inštitut za ekologijo divjadi Univerze za veterino na Dunaju
[email protected]
+43 1 489091 5180, + 43 664 105 49 67

Aurelia Ullrich-Schneider, komunikacijski menedžment recharge.green
CIPRA International, Schaan, Liechtenstein
[email protected]
+423 237 53 08, +43 699 113 377 24

> Download PDF

Dateien
Type Title