Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Močna in trdna mreža za Alpe

13.07.2012 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Kdor bo prebiral društvene anale CIPRE, bo hitro ugotovil, da so bili uspehi mogoči takrat, ko so se ljudje združili prek meja in si skupaj prizadevali za iste cilje. In tako je tudi danes, šest desetletij po ustanovitvi Mednarodne mreže za varstvo in trajnostni razvoj Alp (CIPRA).
Image caption:
© F. Lense
Neposredni povod za ustanovitev CIPRE 5. maja 1952 v nemškem Rottach-Egernu so bili veliki projekti, kot npr. načrtovana gradnja hidroelektrarn na območju narodnega parka Gran Paradiso v Italiji in na italijansko-švicarskem obmejnem območju. A brez spoznanja, da se bodo skozi prizmo gospodarske rasti v povojnem obdobju s podobnimi težavami srečale vse alpske države, tâko skupno delovanje najbrž ne bi bilo mogoče, saj je za to potrebno poznavanje razmer v drugih državah.
Edith Ebers, glavna pobudnica ustanovitve društva, se leta 1969 v pismu takratnemu predsedniku Willyju A. Plattnerju spominja takole: "Kot sem že pripovedovala, smo tam - še vedno v vzdušju, kakršno je vladalo po koncu strašne vojne in padcu nacizma - izvedeli, da se pripravljajo najrazličnejši večji posegi v naravno okolje. Načrti za zgrešene posege v reke in jezera so že bili pripravljeni, v Franciji so nameravali izpeljati preusmeritev rečnih tokov, v Avstriji bi uničili Krimmlske slapove, v Italiji pa so hoteli na Matterhornu zgraditi svetilnik."

Izmenjava krepi
Ko CIPRA danes v Rottach-Egernu, v istem kraju kot pred šestimi desetletji, proslavlja svoj jubilej, je pogled na svet seveda drugačen. Alpe so še vedno občutljiv življenjski prostor in tudi pritiski na naravno okolje niso prav nič manjši. A dejstvo, da je dolgoročno obstojno le to, kar je trajnostno v ekološkem in socialnem pogledu, je danes že zasidrano v naši zavesti. Pojem trajnostnosti je zelo aktualen in ni ga politika ali menedžerja, ki ga ne bi postavljal v središče pozornosti, kljub temu pa vendarle pogosto obstane le v izjavah o namerah in postane prikladna fraza - prednost pa imajo drugi, ekonomski interesi.
Vsak uspeh temelji na dolgotrajnem procesu ozaveščanja. Številni ljudje v Alpah si vedno znova zelo prizadevajo, da bi se vsi za korak približali viziji človeškega delovanja, ki je v soglasju z naravo. Moč za tako ravnanje, ki se je doslej zdelo brezupno, črpajo iz spoznanja, da imajo tudi drugi identične cilje in je zato treba držati skupaj, ter da so kje drugje našli rešitve za probleme, ki se njim zdijo nepremostljivi, poleg tega pa tudi da so za svoje projekte deležni podpore in da lahko svoje izkušnje in znanje delijo z drugimi.
Šest desetletij let po ustanovitvi CIPRE ideja o povezovanju še nikoli ni bila tako aktualna, kot je danes. meje pa sicer še vedno obstajajo tako na zemljevidu kot v naših glavah. A problemi so že zdavnaj zavzeli take razsežnosti, da jih ni mogoče več reševati samo tako, da se kratkovidno oziramo v svoj mali svet. Poiskati je treba rešitve, ki so skupne, interdisciplinarne, čezmejne, ne da bi pri tem pozabili na krajevni vidik.
S svojimi nacionalnimi in regionalnim predstavništvom in okoli stotimi članskimi organizacijami v vseh alpskih državah poskuša CIPRA vsa ta dejstva tudi dejansko upoštevati. Na lokalni ravni poskuša z ljudmi vzpostaviti dialog, navezuje stike z znanstvenoraziskovalno sfero, povezuje ljudi in organizacije z različnih področij in iz različnih držav. V sodelovanju z vsemi naštetimi skupinami različnega izvora se tako spopada z izzivi na območju Alp.

Novi viri za Alpe
V jubilejnem letu je CIPRA naredila še en korak naprej, saj želi v svoje delovanje intenzivneje vključiti mlado generacijo in njene probleme, obenem pa za to idejo navdušiti in usposobiti tudi druge udeležence na območju Alp. Svojo vlogo vidi kot organizacija, ki bo spremljala in tudi omogočala okrepljeno sodelovanje mladih, za to pa je poleg političnega sodelovanja potrebna tudi okoljska vzgoja. Ta je pomembna za ozaveščanje mladih o njihovem življenjskem prostoru. Prvi rezultati je sodelovanje z mladinskim parlamentom Alpske konvencije, ki bo leta 2012 zasedal v Lihtenštajnu. CIPRA bo poleg tega mladim omogočila udeležbo na 3. Alpskem tednu septembra 2012 v Poschiavu/CH, sama pa se bo na ta način seznanila z idejnim svetom mlade generacije.

Vir: Alpe na odru, št. 96 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/4960)