Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Dogovor o krajinsko sprejemljivih projektih za rabo vetrne energije

28.08.2008 / alpMedia
Predstavniki švicarskih energetskih podjetij in organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom krajine, se bodo v prihodnje zavzemali za okolju sprejemljivejšo rabo vetrne energije. V ta namen so tudi dosegli soglasje glede skupnih usmeritev za projekte na področju vetrne energije. Na podlagi dogovora naj bi se odločili za enako "razvojno pot" vetrne energije na območju Švice.
Windenergie
Image caption:
Tudi proizvodnja obnovljivih virov energije je deloma povezana s precejšnjimi posegi v naravno okolje in krajino. © Heinz Heiss / Zeitenspiegel
Kot primer za to lahko navedemo načrtovano gradnjo vetrnega parka na gori Mont Crosin v Bernski Juri, trenutno največjem švicarskem vetrnem parku. Podlaga za izdani sklep o gradnji elektrarne je široko zasnovana študija, katere izdelavo so pri neodvisnih strokovnjakih naročili podjetje, ki bo upravljalo z vetrnim parkom, organizacije varstva krajine in pristojne državne službe.
Praviloma naj bi za gradnjo prišle v poštev le tiste lokacije, ki so ustrezne zaradi dobrega vetrnega potenciala in so po cestah in prek vodov dostopne celo leto. Seveda naj se pri tem ne bi smelo posegati v zavarovana območja in izpostavljene lege. Izogibati se je treba gradnji posameznih objektov in se raje odločiti za parke s strnjeno lego na enem mestu. Poleg tega bo treba paziti, da bodo naseljeni predeli, gozdni robovi in naravni vodotoki med seboj dovolj oddaljeni.
Na skupna prizadevanja Švicarskega sklada za varstvo krajine in podjetja za upravljanje vetrne elektrarne Juvent SA za ustrezno rabo vetrne energije je treba gledati tudi z drugega vidika, ki predvideva občutno širjenje proizvodnje v prihodnjih letih. Od prihodnjega leta dalje bo proizvodnja elektrike iz vetrne energije v Švici subvencionirana z nadomestilom za odjem energije, s čimer bo mogoče pokriti stroške.
Na svetovni ravni je trg vetrne energije leta 2007 z okoli 20.000 MW inštalirane moči dosegel nov rekord. Tako npr. tudi Francija že išče alternativne rešitve za jedrsko energijo in pospešeno gradi vetrne elektrarne.
Vir in več informacij na www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/nutzung_der (de), www.sonnenseite.com/index (de), www.drs.ch/www/de/drs/sendungen (de)