Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Težnje po izgradnji nove hitre ceste

30.04.2008 / alpMedia
Slovenski odbor Mednarodne komisije za varsvo Alp, CIPRA Slovenija, opozarja, da gre pri načrtovanju severnega dela "Tretje razvojne osi" pravzaprav za priprave na gradnjo nove avtoceste.
Prav zaradi negativnih posledic prometa se je Slovenija z ratifikacijo Alpske konvencije zavezala, da ne bo ustvarjala novih tranzitnih koridorjev preko Alp, kar pa bi tretja razvojna os lahko postala.
CIPRA Slovenija se je zato priključila Zvezi civilnih iniciativ ob Tretji razvojni osi Slovenije. Iniciativa se zaveda, da Koroška in Šaleška regija potrebujeta boljšo dostopnost. Opozarja pa, da sedaj načrtovana cesta lokalne dostopnosti ne izboljšuje in ne služi regiji, saj med drugim samo še pospešuje dnevne migracije v Ljubjano. Poleg tega povečanje tranzitnega prometa in višje potovalne hitrosti prinašajo rast prometnega onesnaževanja.
Iniciativa predlaga izboljšanje stanja s takojšnjo obnovo obstoječih cest, učinkovitejšim javnim prometom, ponovno oživitvijo železnice ter z vlaganji v delovna mesta v regiji. Nadalje predlaga povezavo Celja in Velenja s štiripasovnico hitrosti do 90 km/h s številnimi priključki.
Kritično je tudi samo umeščanje trase ceste, saj vsebinske alternative niso bile preučene, prav tako ni bila izvedena študija stroškov in koristi.
Vir: CIPRA Slovenija