Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Erozija prsti na območju Alp se povečuje.

28.09.2007 / alpMedia
Kot je razvidno iz študije baselske univerze, se je erozija prsti v zadnjih nekaj letih na območju Alp izrazito povečala.
Erosion
Image caption:
Erozijske procese spodbujajo podnebne spremembe in intenzivna kmetijska raba. © Universität für Bodenkultur
Raziskave, ki so bile izvedene v dolini Urserental v kantonu Uri, so namreč pokazale, da se je število tovrstnih primerov na raziskovanem območju v letih 1959-2004 podvojilo. Do plazenja prihaja zlasti na območjih, kjer je plast prsti zaradi geoloških in hidroloških danosti nestabilna.
Erozijo prsti zelo pospešujejo tudi podnebne spremembe in intenzivna kmetijska raba. Tveganje, da bo prišlo do plazenja, se še povečuje zaradi hitre rasti temperature in močnih padavin kot tudi reje večjega števila živali na takih območjih v daljšem obdobju, zato sta nujna skrbnejše ravnanje pri rabi tal in obenem upoštevanje podnebnih sprememb. Poleg kmetijstva morata k varovanju alpskih tal prispevati tudi urejanje prostora in turizem.
Vir: www.ur.ch/de (de)