Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Davos na poti v Kjoto

14.12.2006 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Davos, najvišje ležeči kraj v Švici, si prizadeva za izvajanje podnebju prijaznejše politike na lokalni ravni. V ta namen je v sodelovanju s Švicarskim inštitutom za raziskovanje snega in plazov (SLF) ter Švicarskim raziskovalnim inštitutom (WSL) izdelal študijo, ki opredeljuje ukrepe, s pomočjo katerih bodo lahko v tem kraju za 15 % zmanjšali emisije CO2 in s tem dosegli cilje Kjotskega protokola.
Image caption:
Pasivne hiše pomembno prispevajo k podnebni politiki.
Na območju občine Davos se je v l. 2005 v ozračje sprostilo več kot 100.000 ton podnebju škodljivega CO2. Največji vir emisij CO2 je proizvodnja toplote, ki je odgovorna za 75 % emisij. Temu ustrezno so največje možnosti za varčevanje v toplotni izolaciji zgradb. Študija je tudi pokazala, da 70 % celotne porabe končne energije v Davosu krijejo fosilna goriva. Raziskovalci so občini priporočili, naj predvsem spodbuja varčevanje z energijo, rabo obnovljivih virov energije in lesnopredelovalno verigo na območju domače občine kot tudi seznanja prebivalce z možnostmi, kako lahko sami prispevajo k varstvu podnebja.
Vir: www.wsl.ch/news/pm_061205_DE (de)