Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

V Franciji končno novi zakon o narodnih parkih

06.04.2006
30. marca 2006 je francoski parlament po večkratnem preverjanju dokončno sprejel osnutek zakona o narodnih parkih. Na tem področju bo tudi sicer nujno izvesti reformo, saj se je mreža francoskih narodnih parkov v zadnjih petnajstih letih slabo razvijala: v 45 letih je bilo ustanovljenih sedem parkov, ki ne obsegajo niti odstotka državnega ozemlja.
Parka Les Ecrins
Image caption:
Trije od francoskih narodnih parkov ležijo na območju Alp - na sliki prizor iz parka Les Ecrins. © http://www.les-ecrins-parc-national.fr
Novi zakon prinaša spremembe tako na institucionalni kot tudi na operativni ravni ter vpliva na razmejitve območij in kazenskopravne predpise. Tako bo novi zakon okrepil vlogo lokalnih poslancev pri občinskih upravah (40 % sedežev v predsedstvu pripada njim), nasprotno pa se je zmanjšal pomen predstavnikov znanstvenoraziskovalne dejavnosti in okoljskih organizacij. Vpliv obstoječe upravne strukture je zakon okrepil, kar ima za posledico, da se na področju urejanja prostora predpisi upoštevajo v večji meri, prav tako ima sedaj večji vpliv kazenskega sodstva zaradi uvedbe specifičnega kaznivega dejanja, povezanega z zavarovanimi območji. Dejavnosti parka bo koordinirala institucija javnega prava, ki se bo imenovala "Francoski narodni parki".
Meje robnih območij, sedaj imenovanih "adhezijske cone", v prihodnje ne bo določala država, temveč teritorialne skupnosti, ki so pristopile k listini o varstvu in načrtovanju zavarovanih območij.
Upoštevanje lokalnih interesov, kot to predvideva zakon, je nujno potrebno, vendar pa finančni učinki tovrstne odločitve še niso jasni. Zakon tudi ne omenja ekoloških koridorjev in Alpske konvencije, a kljub temu so okoljske organizacije, npr. CIPRA-Francija, z novim zakonom zadovoljne v celoti, seveda pa bodo budno spremljale pripravo podzakonskih predpisov, ki bodo pomembno vplivali zlasti na vprašanja s področja urejanja prostora. Vlada želi omenjene predpise izdati še pred koncem letošnjega julija.
Viri in informacije: http://france.mountainwilderness.org/index (fr), www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/parcs (fr), www.senat.fr/dossierleg/pjl05-114.html (fr)