Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Zavarovana območja - raziskovalna območja

Leto izida2002
Izdal(a)Revue de Géographie Alpine
Institut de Géographie Alpine
Spletna stran: http://rga.revues.org/
ZaložbaCent pages
Kraj izidaGrenoble
ISBN/ISSN0035-1121
Število strani140
Jezikde, fr - v naslednjih jezikih: en
Cena18,30 Euro
ZvevaRevue de Géographie Alpine
Institut de Géographie Alpine
14 bis, avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble / FR
Telefonska številka: +33 4 76 82 20 20
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: http://rga.revues.org/
RevijaRevue de géographie alpine - Journal of Alpine Research
Str.140
Časopisi št.tôme 90 2002, No 2
Osrednja tema zadnje številke publikacije Revue de Géographie Alpine, ki izhaja četrtletno, je raziskovanje v zavarovanih območjih Alp. Poglavitno vprašanje, ki se pri tem zastavlja avtorjem, se navezuje na opredelitev nalog, ki naj bi jih danes imela raziskovalna dejavnost v zavarovanih območjih, ter razvojnih možnosti in osnov za njihovo delovanje. Avtorji prispevkov so znanstveniki z različnih področij, analizirajo pa zlasti pomen, ki ga imajo raziskovalni projekti za upravljanje z zavarovanimi območji. Isabelle Mauz tako opisuje razvoj prvih večjih narodnih parkov v Franciji in predstavlja "naključnost" razvojnih zasnov, iz katerih je razvidno, kako raznovrstnostni so bili motivi oseb, ki so bile takrat odgovorne za narodne parke. Pri Narodnem parku Apneniške Alpe opisuje Friedrich Reimoser razvoj objektivnega sistema spremljanja stanja, s pomočjo katerega bo mogoče oceniti vpliv kopitarjev na gozdno rastje ter določiti tolerančne meje obremenitev zaradi objedanja rastlinskih delov gozdnega ekosistema. Prispevki so napisani v nemškem oz. francoskem, povzetki pa v angleškem jeziku. Informacije o zadnji številki bodo kmalu na voljo tudi na spletnem naslovu: http://iga.ujf-grenoble.fr/teo/contenu/rga_numeros.htm (fr).