Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Spletna predstavitev obsežne baze podatkov o biotski raznovrstnosti na Salzburškem

09.03.2006 / alpMedia
"Baza podatkov o biotski raznovrstnosti v hiši narave" sedaj tudi na spletu omogoca dostop do strukturiranih in obdelanih informacij o naravnem bogastvu zvezne dežele Salzburg in obmejnih regij, zlasti pa celotnega obmocja narodnega parka Visoke Ture.
Baza podatkov vsebuje že vec kot 230.000 zapisov, ki se nanašajo na opazovanja, nahajališca, gradivo in druge dokaze o obstoju posameznih živalskih in rastlinskih vrst. Deželni oddelek za varstvo narave je odstopil za uporabo podatke o habitatih na Salzburškem, ki jih je zbral pri kartiranju biotopov, ter tako omogocil povezovanje in usklajevanje podrocja flore in favne. Baza je po eni strani dragocen vir za naravovarstvene projekte, po drugi strani pa bo dežela lažje izpolnjevala svojo dolžnost porocanja glede izvajanja Alpske konvencije, Bernske konvencije in direktiv EU.
Baza podatkov dosegljiva na spletnem naslovu: http://62.99.244.108/hdnbiodiv/enter.html (de)