Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nova publikacija o biotski raznovrstnosti

04.11.2004 / alpMedia
Kot se glasi sklepna ugotovitev publikacije "Biotska raznovrstnost v Švici", ki jo je pred kratkim izdal Forum za biotsko raznovrstnost v Švici (Forum Biodiversität Schweiz), sta genetska in vrstna pestrost na območju Švice bolj ogroženi kot v večini drugih evropskih držav.
Image caption:
Ugledni znanstveniki v študiji opozarjajo na konkretne pomanjkljivosti pri prizadevanjih za ohranitev biotske raznovrstnosti, predstavljajo pa tudi možne rešitve. Od politike zahtevajo učinkovitejše okvirne pogoje in pozivajo k trajnostnemu ravnanju z biotsko raznovrstnostjo.
Poglavitne razloge za zmanjševanje biotske raznovrstnosti je treba med drugim iskati v intenzifikaciji kmetijstva, fragmentaciji naravnega prostora, seveda pa tudi v podnebnih spremembah. Študija je zavestno napisana v poljudnoznanstvenem jeziku in je tako namenjena širši javnosti. Obsega 237 strani in z obsežnim slikovnim gradivom bralcu ponuja zanimiv pregled raznovrstnosti narave v Švici.
Zaradi zmanjševanja vrstne pestrosti pa so zaskrbljeni tudi v Nemčiji. Novi praktični vodnik "Upoštevanje vidikov biotske raznovrstnosti pri izvajanju ukrepov za varstvo podnebja", ki ga je Zvezni urad za okolje izdal v angleščini, naj bi tako pripomogel pri izogibanju ukrepov, ki sicer varujejo podnebje, ogrožajo pa biotsko raznovrstnost, primer za to je, denimo, pogozdovanje z drevesnimi vrstami, ki hitro rastejo in so tuja domačim rastiščem.
Vir in več informacij: Baur, B. et al. (2004): Biodiversität in der Schweiz - Zustand, Erhaltung, Zukunft (Biotska raznovrstnost v Švici. Stanje, ohranjanje, prihodnji razvoj). Bern: Haupt Verlag (de); www.umweltdaten.de/medien-e/biodiv.pdf (en)
shranjeno pod: Biotska raznovrstnost