Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Natura 2000: prepočasno izvajanje

26.08.2004 / alpMedia
WWF- Avstrija je 12. avgusta 2004 v Innsbrucku v Avstriji predstavil trenutno stanje pri izvajanju projekta NATURA 2000 na območju biotopov v Avstriji, ki so vključeni v to omrežje.
Doslej je bila pripravljena jasna zasnova ohranjanja le za tretjino od 172 zavarovanih območij, ki so bila na podlagi direktive o habitatih vključena v območje NATURA 2000. V Avstriji je izvajanje tega projekta najbolj uspešno v zvezni deželi Vorarlberg, kjer so za več kot polovico območij izdelali načrte upravljanja, za drugo polovico pa jih šele pripravljajo. WWF in dežela Vorarlberg bosta za naslednje dveletno obdobje pripravila skupne usmeritve za učinkovito izvajanje območij Natura 2000.
V Avstriji leži 108 od 496 območij, ki so bila na alpskem območju na podlagi direktive o habitatih vključena v omrežje, kar ustreza 42-odstotnemu deležu celotne površine. Po opredelitvi območij Natura 2000, katerih poglavitni namen je ohranitev mednarodno pomembnih habitatov in vrst v Evropi, so se posamezne države zavezale, da predložijo načrte ohranjanja za vsako zavarovano območje posebej, kar naj bi zagotovilo njihovo ohranitev in varstvo ter biotsko raznovrstnost.
Vir in nadaljnje informacije: www.wwf.at/News/news142/index.html (de)