Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Zadetki iskanja

20 prispevkov, ki ustrezajo kriteriju iskanja
Filtriraj zadetke
Tip prispevka

Novi prispevki odUrejeno po pomembnost · datum (najprej najnovejši) · v abecednem redu
Natura 2000: v Avstriji netopirji niso dovolj zaščiteni
Avstrijsko Okoljsko krovno združenje je na tiskovni konferenci 1. julija javnost obvestilo, da Avstrija Evropski uniji ni predložila zadostno število območij, ki bi bila v okviru evropske mreže Natura 2000 namenjena varstvu netopirjev v alpski regiji. Kot so pojasnili predstavniki omenjene okoljevarstvene organizacije, avstrijske zvezne dežele tako kršijo usmeritve evropske direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.
Ki se nahaja v Novice
Natura 2000 Ludescherberg
Za obmocje Nature 2000 Ludescher Berg so znacilni kamnita travišca na apnencastih tleh, gorski gojeni travniki, nizka mocvirja in nahajališca lehnjaka. Nezadostno kmetijsko obdelo-vanje oz. intenziviranje kmetijstva ogrožata omenjene zašcitene vire, ki se lahko ohranijo le s trajnostnim gospodarjenjem. V sodelovanju s kmeti se ugotavljajo obstojece pomanjkljivosti pri gospodarjenju, pripravlja se tudi zasnova gospodarjenja. Projekt spremlja vsestransko delo na podrocju odnosov z javnostmi.
Ki se nahaja v Primeri dobre prakse
Razgled po Alpah
Ki se nahaja v Publikacije
Odobren seznam gorskih regij EU v okviru mreže NATURA 2000
Konec leta 2003 je Evropska komisija odobrila seznam posebnih varovanih območij v gorskih regijah Evropske unije, ki so bila določena v okviru projekta NATURA 2000. Seznam obsega 959 nacionalnih območij na območju Alp, Pirenejev, Apeninov in Fenoskandije, ki so skladno z določbami Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst pomembna za interes celotne skupnosti.
Ki se nahaja v Novice
Slovenija: zelena luč za prvo vetrno elektrarno
Konec aprila je slovensko Ministrtvo za okolje, prostor in energijo odločilo, da se lahko začne gradnja prve vetrne elektrarne v Sloveniji. To se je zgodilo kljub nasprotovanju koalicije nevladnih organizacij, v katero je vključena tudi CIPRA-Slovenija, in kljub negativnemu mnenju slovenskega Zavoda za varstvo narave in Agencije za okolje.
Ki se nahaja v Novice
Natura 2000: prepočasno izvajanje
WWF- Avstrija je 12. avgusta 2004 v Innsbrucku v Avstriji predstavil trenutno stanje pri izvajanju projekta NATURA 2000 na območju biotopov v Avstriji, ki so vključeni v to omrežje.
Ki se nahaja v Novice
Švica: 139 kandidatov za območja Smaragd
WWF Švica je v sodelovanju s švicarskim Društvom za varstvo ptic opredelil 139 območij, ki naj bi postala območja švicarske ekološke mreže Smaragd. S Smaragdom, ki je pendant programu Evropske unije NATURA 2000, bo ustvarjeno omrežje zavarovanih območij evropskega pomena, da bi tako ohranili ogrožene živali, rastline in habitate.
Ki se nahaja v Novice
Gradnja prve vetrne elektrarne v Sloveniji zaenkrat ustavljena
gencija Republike Slovenije za okolje zaenkrat ni izdala dovoljenja za gradnjo prve vetrne elektrarne v Sloveniji.
Ki se nahaja v Novice
AlpNaTour - novi projekt EU
Na začetku letošnjega leta se je v okviru pobude Interreg IIIB začel izvajati projekt AlpNaTour. Osrednje vprašanje, s katerim se projekt ukvarja, je, kako interese rekreacijskih dejavnosti in turizma v praksi vključiti v postopke upravljanja območij Nature 2000.
Ki se nahaja v Novice
Mednarodna konferenca o upravljanju območij NATURA 2000
Od 30. novembra do 2. decembra 2005 bo v avstrijskem kraju Schwarzenberg potekala mednarodna konferenca o upravljanju območij NATURA 2000. Konferenca naj bi prispevala k izmenjavi informacij in intenzivnejšemu povezovanju zavarovanih območij v Avstriji in EU.
Ki se nahaja v Novice