Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

Živeti z velikimi zvermi na območju Alp

09.12.2014
Image caption:
© Amt für Natur, Jagd und Fischerei

Tiha vrnitev velikih tac

Preganjanje velikih zveri, uničevanje njihovih habitatov in upadanje njihove številčnosti so v Evropi povzročile občutno zmanjšanje populacije medvedov, volkov in risov. Velike zveri pa se vendarle ponovno vračajo v historične habitate, kjer so bile nekoč že iztrebljene oz. so od tam izginile. Prav tako so v številnih regijah uspešno izvedli številne projekte preselitve in ponovne naselitve. Trenutno živi v 21. državah članic EU najmanj ena vrsta velikih zveri in zlasti Alpe so tisto območje, ki živalim zagotavlja vse nujne pogoje za življenje in je velikega pomena za biotsko raznovrstnost. Bolj je določena populacija razpršena, večje so možnosti za njeno preživetje.

Alpe so območje izjemne biotske raznovrstnosti in zato strateškega pomena za celotno Evropo. Zaradi prizadevanj številnih vlad in nevladnih organizacij se v Alpe vračajo velike zveri, ki so v preteklosti skoraj izginile s tega območja. Vračanje populacij medveda, volka in risa za Alpe sicer ne pomeni največjega izziva, gre pa zagotovo za izziv, o katerem potekajo zelo burne razprave. To je zagotovo spodbudno, zlasti zaradi ekološkega pomena velikih zveri in njihove vloge pri ohranjanju populacije prosto živečih rastlinojedih živali, hkrati pa je to tudi velik izziv zaradi sobivanja teh vrst in človeka ter človekovih dejavnosti. Če želimo v Alpah doseči mirno sožitje človeka, turizma, kmetijstva, živinoreje in velikih zveri, morajo vse alpske države sodelovati pri spremljanju zveri, objavi znanstvenih prispevkov in seznanjanju prebivalstva z vedenjem, ki bi ga lahko ogrožalo.

 

Povezave in nadaljnje informacije: