Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Alpe – domovina volka, risa in bobra

23.05.2016
V nekdanje habitate v Lihtenštajnu sta se vrnila bober in ris. V neposredni bližini ima svoje domovanje tudi volčje krdelo.
Image caption:
(c) Rainer Kühnis

Veliki glodavci in roparice so dolgo časa veljali za iztrebljene na širšem območju, zdaj se soočajo s kulturno pokrajino, kjer prevladuje intenzivna raba... Če želimo, da bo sožitje med ljudmi in »povratniki« uspelo, potrebujemo torej ustrezne zakonske podlage in koncepte upravljanja. V CIPRI Lihtenštajn so se dela že lotili. Glodavci in velike zveri se selijo in to tudi čez državne meje. 3. člen Protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju varstva narave zahteva tudi usklajevanje zakonskih predpisov in izvedbenih konceptov s sosednjimi državami, »če je to potrebno in smiselno«. Kar zadeva velike zveri, Lihtenštajn to med drugim počne kot član Platforme Alpske konvencije »Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba«. Volkovi potrebujejo velik življenjski prostor, katerega območje se lahko razteza tudi prek državnih meja, zato je nujno potrebno usklajevanje ustreznih zakonskih podlag in predpisov z ureditvami sosednjih držav. Pri bobru so razmere povsem drugačne, saj ta pospeševalec biotske raznovrstnosti – v nasprotju s sosednjo Švico – v Lihtenštajnu zaščitnega statusa še nima.  
CIPRA Lihtenštajn stavi zdaj svoje upe na 7. člen Protokola o varstvu narave, ki zahteva izvajanje ukrepov varstva narave in pokrajine – v tem smislu je bila leta 1996 v lihtenštajnsko naravovarstveno zakonodajo tudi vnesena obveznost izdelave razvojnega koncepta za naravo in pokrajino. Ta koncept vse do danes še ni bil izdelan. V okviru posvetovalnega postopka za revizijo zakona so se v CIPRI Lihtenštajn zavzeli, da je treba izboljšati zakonsko varstvo živali, ki so se vrnile, kakor tudi da se predpiše izdelava konceptov, ki bodo omogočali lažje sobivanje.  

www.cipra.li

shranjeno pod: Veliki plenilci