Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Turizem in družba na območju Alp

09.02.2017
Image caption:
(c) Lois Hechenblaikner

Kako vpliva turizem na družbo?

Turizem vpliva na alpsko družbo pozitivno kot tudi negativno. Gospodarski in socialni vidiki so pri tem med seboj tesno povezani. Če želimo podati njegovo oceno, bo treba opraviti celovit pregled.

Pozitivni vplivi turizma na alpsko družbo so raznoliki. Gospodarski razvoj prinaša finančno blaginjo. V idealnem primeru ima od tega koristi celotna regija. Z dobro razvito infrastrukturo v enaki meri pridobijo domači prebivalci in turisti. Možnosti sezonskega zaposlovanja prinašajo številnim kmetom dodaten zaslužek, ki jim omogoča, da se še naprej ukvarjajo s svojo osnovno dejavnostjo in tako prispevajo k ohranjanju kulturne in naravne pokrajine.

Raznolika pa je tudi druga stran medalje: gospodarski razvoj koristi le nekaterim, če ni zasnovan celostno in če ne vključuje vseh udeleženih. Posledice v vsakem primeru nosijo davkoplačevalci. Infrastrukturo, ki je usmerjena v število gostov in pogosto predimenzionirana, mora financirati in vzdrževati lokalno prebivalstvo. Cene najemnin in zemljišč rastejo, zato jih domačini finančno težko zmorejo. Lastniki počitniških stanovanj prebivajo v svojih nepremičninah le nekaj tednov na leto, njihov prispevek k razvoju družbe je skromen. Po drugi strani pa njihova želja po sodelovanju marsikdaj naleti na gluha ušesa.

V turistični destinaciji, ki je povsem odvisna od turizma, so negativni učinki še očitnejši. Konkurenti postanejo vsi sosedje, vse sosednje regije. Solidarnost v družbi izginja. Socialna struktura postaja vse bolj zapletena: tu so turisti, sezonski delavci, priseljenci, domačini, lastniki počitniških objektov. Tovrstna izmenjava lahko prinaša tudi obogatitev – nastajajo nova prijateljstva, pojavijo se novi običaji in nova praznovanja. Če pa turisti prihajajo množično, začne taka medkulturna izmenjava izginjati. Konfrontacija z drugačnim lahko vzbudi strah pred izgubo lastne identitete. Soočanje z vsem tem in zanimanje turistov za lokalno kulturo po drugi strani spodbujata ohranjanje običajev, tradicije in zgodovinskih spomenikov.