Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Prostor je omejen naravni vir – odprto pismo konferenci ministrov alpskih držav, ki so pristojni za urejanje prostora

14.04.2016
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) se v odprtem pismu obrača na ministrice in ministre za okolje in prostor alpskih držav Nemčije, Avstrije, Italije, Francije, Slovenije, Lihtenštajna, Monaka in Švice, da bi podprli njihova prizadevanja za trajnostno politiko urejanja prostora na območju Alp, in da obenem v času priprav na konferenco alpskih držav o urejanju prostora, ki bo potekala od 18. do 19. aprila v Murnauu v Nemčiji izrazimo našo zaskrbljenost. Ministrstva naprošamo, da okrepijo svoje dejavnosti, namenjene varstvu naravnega življenjskega okolja na območju Alp.
Image caption:
(c) CIPRA Österreich

CIPRA International zlasti zahteva, da se območja, ki so bila doslej manj dostopna, dosledno ohrani pred pozidavo. Ta območja opravljajo neprecenljive in nenadomestljive funkcije za naravo in tudi za nas, ljudi, tako imenovane ekonomske storitve. Zato je treba upoštevati, okrepiti in uresničevati že obstoječe zakonske instrumente, kot je denimo Bavarski alpski načrt, ter preizkusiti nove pristope in jih optimirati.

Uresničevanje ukrepov s področja urejanja prostora, ki so namenjeni zagotavljanju ekosistemskih storitev, zahteva nove pristope. Nova spoznanja z drugih strokovnih področij, kot so psihologija, sociologija in kulturologija, pripomorejo k razumevanju in pripravljenosti za sprejemanje tovrstnih ukrepov. Da pri tem ne bodo udeleženi le strokovnjaki, je nujno vključevanje, usposabljanje in sodelovanje vseh prizadetih. V dialogu z državljani, interesnimi predstavniki in strokovnjaki bodo morali nosilci političnih odločitev razvijati nove kompetence, kot so vodenje kreativnega dialoga in mediacija.