Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Resolucija: Varstvo podnebja in strategije prilagajanja na podnebne spremembe

18.05.2006
Alpski prostor je izjemno mocno izpostavljen globalnim podnebnim spremembam, ki so tudi posledica clovekovega delovanja. Alpe so bolj kot drugi ekosistemi obcutljive na napovedane spremembe, kot so porast povprecnih temperatur, pogostejši ekstremni vremenski dogodki, suša v toplem obdobju leta ali taljenje ledenikov. CIPRA meni, da sodijo podnebne spremembe k najvecjim izzivom 21. stoletja, zato Evropsko unijo, organe Alpske konvencije, vse alpske države, zvezne dežele, regije, kantone ter druge državne in nedržavne organizacije poziva k vecjim prizadevanjem za varstvo podnebja, z namenom zmanjšanja ucinkov tople grede; oblikovanju trajnostnih strategij za obvladovanje vedno hujših posledic spremenjenega podnebja.
Solarstrom
Image caption:
"Mediterranes" - možnosti izrabe sončne energije v Alpah. © CIPRA International

Jezik

de, en, fr, it, sl