Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

CIPRA zahteva podnebju prijazna delovna mesta

26.09.2011
Le kdor je neodvisen od uvoza energije, ima več svobode pri odločanju, krepi regionalno gospodarstvo in prispeva k varstvu podnebja. Da bi alpske regije uresničile vizijo energijske samozadostnosti, potrebujejo predvsem v prihodnost usmerjen pogled, samostojno delovanje in ugodno politično okolje. CIPRA je na svoji letni strokovni konferenci v Bovcu v Sloveniji za področje energijske samozadostnosti sprejela sedem zahtev.

Nacionalni cilji zmanjševanja podnebnih sprememb v vseh alpskih državah zahtevajo, da se mora naša poraba energije občutno zmanjšati, delež obnovljivih virov energije pa povečati. Alpe imajo za to velike možnosti. Potreba po energijskem preobratu ugodno vpliva tudi na vizijo energijske samozadostnosti: tako želijo v avstrijski zvezni deželi Vorarlberg do leta 2050 postati energijsko neodvisni od uvoza energije, podobne cilje so si postavile tudi druge regije (gl. priloženi seznam primerov dobre prakse). Kot ugotavlja Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), mora regija, ki se odloči postati energijsko samozadostna, celovito spremeniti lastno podobo in lastne strukture, kar koristi okolju, domačemu gospodarstvu in družbi.

Kaj potrebujejo regije za dolgoročni prevzem odgovornost na področju politike o podnebnih spremembah in regionalnega gospodarstva? Najprej morajo zagotoviti uporabo javnega denarja, ki bo pospeševala nastajanje pobud v regijah in ustvarjala delovna mesta na področju boja proti podnebnim spremembam. Te in tudi druge zahteve je CIPRA, ki združuje več kot sto članskih organizacij iz vseh alpskih držav, sprejela na svoji letni strokovni konferenci v slovenskem Bovcu.

Vzpostavitev energijsko samozadostne regije ustvarja delovna mesta. Večja raba domačih surovin pozitivno vpliva na kmetijstvo in gozdarstvo. Za podjetja, ki delujejo na področju tehnologij proizvodnje energije, toplotne izolacije in visokih gradenj, se odpirajo nova področja dela. Regijam, ki so se odločile postati energijsko samozadostne, vse to prinaša tudi prednosti zaradi njihove lokacije. CIPRA zahteva, da se državne podpore usmerjajo tako, da bodo pozitivno vplivale na podnebje.

Vizija energijske samozadostnosti mora biti oblikovana celovito, to pa ne pomeni le doslednega osredotočanja na obnovljive vire energije, temveč gre tudi za varčno in učinkovito ravnanje z razpoložljivo energijo. Velike količine goriva je mogoče prihraniti zlasti v prometnem sektorju s premišljenim prostorskim načrtovanjem in uvajanjem trajnostnih oblik mobilnosti, kot sta peš hoja ali vožnja s kolesom.

Da bo ideja o energijski samozadostnosti postala učinkovita, ji je treba zagotoviti široko podporo. Ko v proces vključimo prebivalce, energijska samozadostnost ni več zgolj  abstrakten pojem ali celo grožnja, temveč postane izvedljiva pot z jasno opredeljenimi smernicami, cilji in napredkom, pri uresničevanju katerih lahko sodelujejo prav vsi.

CIPRI ne gre toliko za številčne vrednosti energijske samozadostnosti, sploh pa ne za izključevanje. Nasprotno, izostriti želi zavest, da ne smemo porabiti več, kot lahko sami prispevamo. CIPRA je prepričana: energijska samozadostnost je priložnost, ki jo alpske regije lahko uresničijo. Če si sposodimo besede Adolfa Grossa, vodje projekta Energiezukunft Vorarlberg/A: »Kdor se danes odloča za zelene tehnologije in družbene spremembe v smislu trajnostnega razvoja, zagotavlja blaginjo jutrišnjega dne.«

Zahteve CIPRE temeljijo na dosjeju o energijsko samozadostnih regijah, ki je izšel v zbirki compact (gl. www.cipra.org/cc.alps-compacts). Zahteve si lahko presnamete z naslednjega naslova: www.cipra.org/sl/alpmedia/stalisca/115.

Za vprašanja vam je na voljo:
Andreas Götz, direktor, CIPRA International
+423 237 53 53, e-naslov

Dateien
Type Title
Zahteve CIPRE Zahteve CIPRE