Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Alpski tabor za dobre ideje

21.07.2023
Na drugem taboru Alpine Changemaker Basecamp (ACB), ki je v začetku julija 2023 potekal v italijanskem kraju Schlanders/Silandro, je 18 udeležencev in udeleženk razvijalo ideje za nove projekte, med drugim so to oživljanje pozabljenih dolin, proces poistovetenja s pokrajino, športno plezanje, ki v večji meri temelji na načelih trajnostnega razvoja, inovativna raba starih namakalnih sistemov, dosledna izbira lokalno pridelane hrane.
Image caption:
Novi razmislek o Alpah – udeleženci in njihovi mentorji na taboru Alpine Changemaker Basecamp 2023, BASIS Vinschgau -Venosta/I. (c) CIPRA International

Na drugem taboru ACB, ki je potekal v centru za socialne inovacije BASIS Vinschgau - Venosta v italijanskem kraju Schlanders - Silandro, so se udeleženci iz vseh delov alpskega prostora pod vodstvom enajstih mentorjev osredotočili na širok nabor tem in metod, v okviru katerih so pripravljali projekte, namenjene spodbujanju pravične in trajnostne prihodnosti v Alpah, ki bo ljudem zagotavljala tudi kakovostno življenje. Mentorica Franziska Hanko, znanstvena sodelavka na Bavarski akademiji za varstvo narave in urejanje pokrajine, je prepričana: »Mlade lahko podpremo in navdušujemo za razvijanje projektnih idej. To je odlična priložnost, saj imajo prav oni moč in motivacijo za spremembe!« Voditi projekte, razmišljati ustvarjalno, predvsem pa izven okvirjev in prevzeti različne vloge: učenje je zajemalo različne teme, ki so segale od oblikovalskega razmišljanja (design thinking) in soustvarjanja do struktur upravljanja v Alpah, lokalne politike in regionalnega povezovanja. Ključnega pomena je bila izmenjava znotraj skupine, medtem ko so se mentorji specifičnim vprašanjem posvetili pri individualnih obravnavah (coaching).

Podnebne kolesarske ture in mlini na vodo za skupnost

Projektne ideje temeljijo na širše zasnovanih vizijah in željah, kakšna naj bo prihodnost Alp. Tim Gerdin iz Ljubljane je bil jasen: »Želim si boljšega upravljanja pokrajine, v vsakdanjik pa vnesti več lepote.« Maëlys Bernot iz Gap/F si želi, da bi državljani in oblikovalci politik več vlagali v boj proti podnebnim spremembam: »Na svoji kolesarski poti po Alpah želim ozaveščati ljudi o pomenu podnebnih sprememb – s prirejanjem delavnic o njihovih vzrokih in posledicah ter dokumentarnim filmom o kolesarjenju kot obliki trajnostne mobilnosti.« Verena Kircher iz Dornbirna/A je prepričana: »Vzpostaviti moramo trajnostni kmetijsko-prehranski sistem, kar pomeni: pridelovati oziroma proizvajati moramo hrano lokalnega izvora in se z njo tudi prehranjevati, prav tako pa med seboj povezati potrošnike in proizvajalce.« Marco Moroni iz Bielle/I si bo prizadeval za kakovostno življenje v Alpah: »Moj projekt je prenova skupnostnega mlina na vodo, ki bo postal kraj srečevanja in skupnosti.« Na programu so bile seveda še številne druge teme, od optimizacije rabe vode v luči podnebne krize do povezovanja v trajnostnem plezanju prek spleta in širjenja mreže javnega prevoza v alpskem prostoru.

Mreženje in krepitev aktivne udeležbe

18 udeležencev se je domov vrnilo z nahrbtnikom, polnim izkušenj in novih spoznanj. Poleg intenzivnega soočenja z lastnim projektom jim je bila v največjo pomoč neformalna izmenjava. Marco Moroni je ob tem poudaril: »Svojo mrežo poznanstev sem uspel razširiti: prve dni v tednu sem spoznaval ljudi, ki so mi bili do takrat neznanci, domov pa se vračam z novimi prijateljstvi.« Irene Delfanti iz Verone/I je povedala: »Posebno mesto imajo pri meni skupna doživetja, saj prav ta krepijo prizadevanja za dostojno in prijetno prihodnost.« Kot je povedala Marion Ebster - Kreuzer, vodja projektov pri CIPRA International, je bil drugi ACB uspešen za vse: »Tabor je za vse deležnike, tj. mentorje, udeležence in projektne partnerje, dobro izhodišče za medsebojno povezovanje, navdih, učenje in nadaljnji razvoj projektov.

Več o ACB

ACB je prvi pilotni projekt transdisciplinarne mreže Alpine Changemaker Network, združenja organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja, regionalnega razvoja in okolja in v okviru katerega je letošnje poletje potekal drugi poletni tabor. Koncept in izvedbo tabora bo ocenila posvetovalna skupina. Dogodek je gostil center za socialne inovacije (Social Innovation Hub) BASIS Vinschgau - Venosta. Sredstva za izvedbo tabora Alpine Changemaker Basecamp je zagotovila švicarska fundacija Mercator.

Več informacij: www.cipra.org/de/acb23

Za vprašanja je na voljo : ga. Marion Ebster - Kreuzer, vodja projekta, +423 237 53 53, [email protected]

Fotografije za medije