Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Alpska makroregija: mi smo pripravljeni!

30.01.2014
Od sprejetja odločitve o pripravi osnutka strategije EU za alpsko makroregijo je minilo že pet tednov, a glede vloge civilne družbe v tem procesu obstaja še naprej veliko nejasnosti: države in regije tako še vedno razpravljajo, ali bodo predstavniki civilne družbe sploh lahko dejavno sodelovali v usmerjevalnem odboru, zdaj pa so razpravo o tem vnovič odložile. Nevladne in mrežne organizacije so pri gradnji novega „doma za alpski prostor“ pripravljene sodelovati – seveda če jim bodo dostop do gradbišča sploh odobrili.

Osem nevladnih in mrežnih organizacij z območja Alp ima svojo vizijo: alpsko makroregijo vidijo kot svoj dom, kot streho, ki bo varovala celoten alpski prostor. Novi dom bo stanovalcem omogočal kakovostno življenje, z naravo bo  in spoštljivo ravnala z naravo. Ekološki materiali, iz katerih je tak dom zgrajen, so domačega izvora. Dostopnost s sredstvi javnega prevoza je enostavna, hitra; tu je dovolj prostora za pešce in kolesarje. Težav z energijo ne bo, saj stanovalci dobro vedo, da morajo z energijo ravnati varčno. Osem nevladnih in mrežnih organizacij – CIPRA International, ISCAR, Omrežje občin „Povezanost v Alpah“, CAA, društvo Alpsko mesto leta, WWF, proMONT-BLANC in IUCN – je izrazilo pripravljenost, da v vlogi predstavnika civilne družbe novi dom oblikuje v sodelovanju z drugimi alpskimi državami, regijami in EU ter Alpsko konvencijo.

V nevladnem sektorju prosijo za odgovor

Nevladne in mrežne organizacije so svoje ideje, kakšen bi morala biti alpska makroregija, novi dom za alpski prostor, zapisale v skupni dokument in ga postavile na pogajalsko mizo. Na odgovor, ali in kako bodo smele sodelovati v procesu priprave strategije, čakajo že od 19. decembra 2013, ko je bila v Bruslju sprejeta načelna odločitev o pripravi osnutka strategije za alpsko makroregijo.
Pri projektiranju in gradnji hiše sodelujejo številni strokovnjaki – inženirji, arhitekti, izvajalci obrtniških del, zagotovo pa ni priporočljivo, da bi tiste, ki bodo v novem domu živeli, k sodelovanju povabili šele ob predaji ključev. Če stanovalcem hiša ne bo všeč, jo bodo preuredili, prenovili, morda celo podrli, če pa se bodo v njej počutili dobro, jo bodo napolnili z življenjem. Tega so veseli tudi inženirji, arhitekti in obrtniki. Nevladne in mrežne organizacije, ki predstavljajo civilno družbo, imajo v procesu priprave makroregionalne strategije posredniško vlogo. Izkušnje, ki so jih pridobile pri delovanju v mrežah, zdaj prenašajo iz Alp v Evropo, in to je tudi razlog, da morajo pri izdelavi strategije EU za alpsko makroregijo sodelovati neposredno. Civilna družba mora makroregijo aktivno oblikovati od samega začetka in ne šele takrat, ko je njeno osnovno ogrodje že postavljeno. Zato – kot to zahtevajo protokolarna pravila –  prosimo za odgovor.

> dokument s skupnim stališčem osmih organizacij


Za več informacij:
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), Claire Simon, Tel. +423 273 53 53
Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp (ISCAR), Thomas Scheurer, Tel. +41 79 228 81 52
Omrežje občin "Povezanost v Alpah" Marc Nitschke, Tel. +49 171 93 82 167
Club Arc Alpin CAA, Veronika Schulz, Tel. +49 89 21 12 24
Društvo Alpsko mesto leta, Thierry Billet, Tel. +33 4 50 33 88 88
Svetovni sklad za naravo WWF, Sergio Savoia, Tel. +41 91 820 60 81
proMONT-BLANC, Barbara Ehringhaus, Tel. +41 22 776 5722
International Union for Conservation of Nature IUCN, Wolfgang Burhenne, Tel. +49 228 269 22 12