Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Alpe se obnavljajo v Valposchiavu

19.06.2012
Kateri so viri, na katerih ljudje v Alpah gradijo svojo prihodnost? So podnebne spremembe lahko razvojna priložnost? Kaj bi bilo treba storiti, da bo perspektiva zagotovljena tudi alpski mladini? Alpski teden, ki bo letos potekal v Valposchiavu od 5. do 8. septembra 2012, bo zato iskal odgovore na vprašanje: v kolikšni meri so Alpe sploh obnovljive?

alpweekKakovost življenja je stvar osebnega izbora in dojemanja, zato je pomembno, da vsak od nas pozna svoje potrebe, prednosti in slabosti, priložnosti in tveganja, saj prav na tem gradimo ljudje svojo prihodnost. O svojih značilnostih in možnostih razmišljajo tudi v Alpah: od 5. do 8. septembra 2012 bo tako v švicarskem Valposchiavu potekal Alpski teden z naslovom “Obnovljive Alpe – Alpe se odkrivajo na novo”, na katerem bodo udeleženci razpravljali o številnih temah in pristopih k oblikovanju prihodnjega razvoja. Alpski teden bo organiziralo pet organizacij, ki delujejo na celotnem alpskem območju in med katerimi je tudi CIPRA, ter švicarsko predsedstvo Alpske konvencije in regija Valposchiavo (gl. uokvirjeno besedilo). Sočasno bo potekala tudi XII. Alpska konferenca Alpske konvencije, ki se jo bodo udeležili okoljski ministri in ministrice vseh alpskih držav.

Nov pogled na Alpe   

Ljudje se v številnih alpskih regijah soočajo s podobnimi izzivi. Pri tem se lahko učijo drug od drugega, skupaj razvijajo vizije in sami odločajo o svoji prihodnosti. Orodja za to bo mogoče spoznati v Valposchiavu ali jih celo izdelati skupaj z drugimi udeleženci. Vsealpski zorni kot ustvarja namreč nov pogled na položaj posameznika. Obnovljivi viri energije, regionalni razvoj, ustvarjalnost, podjetniški duh, sodelovanje mladih – vsak, ki se zanima za Alpe, bo v široko zasnovanem programu zagotovo našel nekaj tudi zase (več informacij na spletni strani).
Obnovljivost  Alp je v veliki meri odvisna od prihodnjih generacij in njihovih možnosti za trajnostno sooblikovanje lastnega življenjskega okolja. CIPRA bo zato na Alpskem tednu posebno pozornost posvetila mladim in poskusila odgovoriti, kako lahko organizacije, kot je sama, mlade učinkoviteje vključujejo v svoje delovanje in katere so pri tem metode in zasnove, ki bi mladim omogočile sodelovanje v tem procesu. Predstavniki mlade generacije bodo tudi sami pokazali, kako bi bilo to uresničljivo v praksi: na ustvarjalen način bodo predstavili svoje ideje in vizije, ki so jih zasnovali v drugih projektih, predvsem pa v okviru projekta My Clime-mate in mladinskega parlamenta Alpske konvencije. CIPRA, ki letos praznuje 60. obletnico, želi namreč s svojimi prizadevanji za mlado generacijo v svoje delovanje bolj intenzivno vključiti interese mladih, obenem pa k temu opogumiti in za to usposobiti tudi druge akterje v alpskem prostoru.

V dolini preporoda

Alpski teden se bo v sredo, 5. septembra 2012, začel dopoldne s simpozijem “Obnovljive Alpe”, ki ga bo odprla Maria Lezzi iz Urada za prostorski razvoj (ARE). Simpozij bo odprt za javnost. Sledila bodo predavanja, delavnice in razprave, na katerih bodo različni predavatelji in interesne skupine predstavili projekte socialne, ekonomske in ekološke obnove, ki jih izvajajo na območju Alp. S projekti se bo mogoče natančneje seznaniti tudi na tržnici na več kot 20 stojnicah, kar bo tudi odlična priložnost za izmenjavo izkušenj iz prakse.
V južnoalpskem ambientu doline Valposchiava, regije inovacij in obnove, bodo lahko udeleženci Alpskega tedna odkrivali pokrajinske, kulturne in kulinarične presežke in se prepričali o uspešnosti projektov, ki jih izvaja regija. Ne nazadnje je mednarodna prireditev kraj srečanja raziskovalcev, politikov, organizacij civilne družbe in ljudi, ki živijo v Alpah ali občutijo svojo povezanost z alpskim svetom. 


Več informacij in prijava udeležbe na www.alpweek.org.

Za vprašanja sta na voljo:
Bruno Stephan Walder, direktor, CIPRA International, +423 237 53 53, e-naslov

Barbara Wülser, odgovorna za odnose z javnostmi, CIPRA International, +423 237 53 11, e-naslov


Alpska kompetentnost, združena na enem mestu
Alpski teden 2012 je prireditev v okviru švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji, ki jo v sodelovanju s švicarsko regijo Valposchiavo organizira Zvezni urad za prostorski razvoj (ARE) in alpske mrežne organizacije Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), Omrežje občin „Povezanost v Alpah“, Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp (ISCAR), Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC) in Club Arc Alpin (CAA). Alpski teden je leta 2004 potekal v Sloveniji, leta 2008 pa v Franciji. www.alpweek.org