Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Evropska konvencija o krajini

Evropska konvencija o krajini
Image caption:
© Ministrstvo za Okolje in Prostor
Leto izida2008
Izdal(a)Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenija
Okolje prostor
Spletna stran: http://www.mop.gov.si
ISBN/ISSN978-961-6392-60-0
Število strani35
Str.35
Vrsta dokumentaČasopis, brošura
Uvod
Zavedanje o krajinah kot vrednoti je postalo v zadnjem desetletju zelo izrazito. Krajina je prostor, v katerem prebivamo; s svojim ravnanjem in delovanjem ga vsak dan spreminjamo, negujemo in vzdržujemo. Krajina je odraz skupnega delovanja naravnih procesov in èlovekovih dejavnosti.
V razvitih deželah krajini posveèajo vse veèjo družbeno pozornost. Razviti svet se vedno bolj zaveda, da je krajina omejen naravni vir in da predstavlja vrednoto, ki je pomembna za gospodarsko rast; je velik potencial za turizem in ustvarjanje delovnih mest. Krajina harmoniènih in skladnih razmerij je med èlovekovo dejavnostjo in ohranjeno naravo pomembna konkurenèna prednost. Predvsem izjemne in prepoznavne krajine predstavljajo in krepijo evropsko identiteto. Predstave, ki jih ima družba o krajini, pogojujejo tudi ravnanje z njo, kar vpliva na podobo krajin.
Zaradi intenzivnih družbenogospodarskih procesov in globalizacije se krajina hitro spreminja in postaja vse bolj poenotena. Izraz skrbi pred izgubo krajinskih vrednot in kvalitet, ki so pomembne za posameznika in celotno družbo; je nastanek Evropske konvencije o krajini. Nastala je na pobudo Odbora ministrov Sveta Evrope in je bila sprejeta leta 2000 v Firencah v Italiji.