Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Za pitno vodo - skupaj!

03.06.2021
Slovenija se pripravlja na referendum, kjer bomo odločali o ohranitvi vodnega in priobalnega pasu, s tem pa o prihodnosti pitne vode.
Image caption:

Letošnjega marca nas je oblila zona: Zakonu o vodah sta bili po hitrem postopku, brez javne razprave ali vključevanja stroke, dodani dve nevarni izjemi. Prva v vodnem ali priobalnem pasu dovoljuje postavljanje enostavnih objektov, druga objektov v javni rabi. Zveni nedolžno? Niti ne.

Enostavni objekti - bungalovi, bari, lope, rastlinjaki, gnojišča, pokopališča, silosi, reklamni panoji, rezervoarji za nafto in plin, za svojo postavitev ne zahtevajo gradbenega dovoljenja. Lastnikom je takšne objekte dovoljeno ograditi, drugim onemogoča dostop do vode.

Objekti v javni rabi so "javni" zato, ker so pod enakim pogojem namenjeni vsem - največkrat za enako ceno. Gre za hotele, nakupovalna središča, restavracije, bencinske servise, verske objekte, parkirišča, pokopališča.

Obstoječi Zakon o vodah:

- na vodnih in priobalnih zemljiščih dovoljuje gradnjo objektov, ki vključujejo izpuste odpadnih voda ali uporabo nevarnih snovi,

- s tem neposredno ogroža površinske in podzemne vode, ki pa so glavni vir pitne vode v Sloveniji. Pri nas namreč več kot 95 % pitne vode pridobivamo iz podzemnih voda!

- zaradi lukenj v zakonodaji širi možnosti za privatizacijo dostopa do vode,

- poslabšuje poplavno varnost. Priobalna območja imajo nezamenljivo funkcijo blaženja poplav.

 

Na spremembe se je hitro odzvala skupina nevladnih organizacij in predstavnikov stroke, zbrana v pobudi Za pitno vodo. V njej sodeluje tudi CIPRA Slovenija.

V oteženih razmerah (epidemija, sneženje, omejitve gibanja, prazniki) nam je uspelo zbrati najprej zahtevanih 2.500 glasov (zbranih skoraj 10.000) in nato še 40.000 overjenih podpisov (zbranih več kot 50.000).

Ponosno opazujemo, kako se do nedavnega politično zaspana družba drami, ozavešča in dviga glavo. Priča smo pomembni prelomnici, ko se deset tisoče mladih in nemladih izobražuje o vodnem krogu, pomenu ustreznega prostorskega načrtovanja in nujnosti bdenja nad odločitvami o naši prihodnosti.

Čaka nas še nekaj neprespanih tednov, potem pa veliki met: 11. julija se bomo na voliščih odločali za trajnostni razvoj, za ohranitev narave, za pitno vodo in PROTI obstoječemu zakonu. Držite pesti!