Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Poti in stranpoti vodne energije

11.06.2014 / alpMedia
Na alpskih rekah poteka gradnja številnih novih hidroelektrarn. Zakaj v Avstriji za uspešen prehod v visoko energijsko učinkovito in nizkoogljično družbo sploh ne potrebujejo tolikšnega števila hidroelektrarn, zakaj nas nasprotovanje gradnji hidroelektrarne na največjih evropskih slapovih ne sme zavesti glede uničevanja zadnjih neokrnjenih vodotokov in zakaj je francoski megaprojekt vendarle dober za okolje, si preberite v nadaljevanju.
Image caption:
Na Renskih slapovih ne bo hidroelektrarne, saj je na prvem mestu ohranitev tega naravnega spomenika.© Karin Viva, flickr

Energetska podjetja želijo izkoristiti hidroenergetski potencial 23 metrov visokih Renskih slapov blizu švicarskega Schaffhausna in na njih zgraditi novo elektrarno. Renski slapovi, najvišji v Evropi, so „naravni spomenik“ nacionalnega pomena in del ekološko in pokrajinsko najdragocenejšega odseka reke Ren. Sredi maja 2014 je o načrtovani gradnji potekal referendum, na katerem se je skorajda 60 odstotkov prebivalcev kantona Schaffhausen izreklo za varstvo tega izrednega naravnega spomenika. Okoljske organizacije so tudi že pred tem opozarjale, da bi v primeru obratovanja hidroelektrarne količina vode, ki priteka preko skal, postala v zimskem času le še neznatna. „Nedvoumen referendumski rezultat kaže, da prebivalci najdragocenejših biserov narave niso pripravljeni žrtvovati za kratkoročno energetsko politiko,“ je odločen Stefan Kunz, direktor organizacije za varstvo narave Aqua Viva. Upati je, da bo referendumska odločitev pomagala preprečiti številne druge projekte gradnje hidroelektrarn na območjih, ki veljajo za najobčutljivejša s pokrajinskega oz. ekološkega vidika.

Avstrija: številne hidroelektrarne na ekološko občutljivih območjih 

Rečne odseke izrednega ekološkega pomena so zaradi proizvodnje energije žrtvovali tudi v Avstriji. V Krovnem okoljskem združenju so našteli kar 88 projektov gradnje hidroelektrarn, ki še poteka ali pa je bila končana pred kratkim. Od dodatno načrtovanih 212 elektrarn naj bi 52 odstotkov objektov zgradili na ekološko zelo občutljivih območjih, tj. na območju Nature 2000 in posameznih odsekih vodotokov, ki so v dobrem ekološkem stanju.

Od 300 načrtovanih oz. že uresničenih projektov gre le pri 16 odstotkih za izboljšave obstoječih objektov, medtem ko je 253 novogradenj. 

Omeniti je treba še podatek, ki zbuja pozornost: 43 od načrtovanih 212 hidroelektrarn naj bi zgradili na lokacijah, na katerih bi morali biti vodotoki skladno z uradnimi dokumenti zavarovani in ki bi morali imeti večjo vlogo. „Že samo želje po širjenju gradnje elektrarn na zadnjih večinoma še neokrnjenih odsekih rek skorajda dvakrat presegajo obseg širitve, ki ga kot realno ocenjenega predvideva Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije,“ je povedala Barbara Goby iz Krovnega okoljskega združenja.

Rona - Alpe: nova elektrarna bo nadomestila šest starih

V dolini Romanche pri Grenoblu zapira istoimensko reko pet pregradnih jezov in šest elektrarn. Kot je predvideno, bo francoski energetski koncern EDF v kratkem odstranil okoli 60 let stare hidroenergetske objekte, ki jih bo nadomestila ena sama, podzemna pretočna elektrarna. Gradnja bo končana leta 2017 in takrat bo to največja elektrarna v Franciji, ki bo proizvedla 30 odstotkov več električne energije kot doslej šest elektrarn skupaj. Gradnja novega in prenova obstoječega objekta, ki je vredna 250 mio. EUR, bo olajšala tudi selitev živalskih in rastlinskih vrst, prizadeti rečni odsek bo denaturiran, količine preostale vode pa se bodo povečale. „Projekt bo pokazal, kako je mogoče bolje izkoristiti že obstoječe lokacije s prednostmi tako za okolje kakor tudi za proizvodnjo energije,“ je v svojem poročilu zapisala svetovna naravovarstvena organizacijah IUCN.

Vir in več informacij: http://www.aquaviva.ch/aktuell/news/392-mitgliederversammlung-wwgnein (de), http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Das-Spektakel-am-Rheinfall-koennte-der-Energiewende-zum-Opfer-fallen-/story/22120051 (de), http://www.umweltdachverband.at/themen/wasser/wasserkraft/uwd-wasserkraftwerksliste/ (de), http://www.afgc-ra.fr/sites/default/files/Dossier%20de%20Presse_EDF-CIH_RG_2013.pdf (fr), http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Les_Montagnes_et_la_transition_energetique_-_bd.pdf (fr)

shranjeno pod: alpMedia 06/2014