Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Odločna prizadevanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije za varovanje in ohranitev alpskih zavarovanih območij

27.03.2024 / Nora Leszczynski, CIPRA International
Omejitev števila vstopnic za obiskovalce in obiskovalke zavarovanih območij, označitev območij, na katerih gradnja infrastrukturnih objektov ni dovoljena, strokovna ekskurzija na zavarovano območje, kot je predvideno po učnem načrtu: 18. zasedanje Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (Youth Parliament to the Alpine Convention - YPAC) je bilo posvečeno alpskim zavarovanim območjem, obenem pa priložnost za prvo izmenjavo in sodelovanje z Mladinskim svetom CIPRE.
Image caption:
Tokrat so se generalne skupščine YPAC, ki je potekala v prostorih slovenskega državnega zbora v Ljubljani, prvič udeležili tudi člani in članice Mladinskega sveta CIPRE. © CIPRA International

Približno 70 dijakov in dijakinj devetih srednjih šol iz vseh alpskih držav se je od 11. do 15. marca 2024 v Kamniku v Sloveniji udeležilo zasedanja YPAC in to izkoristilo tudi za medsebojno izmenjavo in soočenje mnenj. Njihovo delo je potekalo v štirih odborih, ki so na temo podnebnih sprememb, kakovosti življenja v Alpah, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine oblikovali ustrezne postulate in jih nato predstavili, obravnavali in predelali na generalni skupščini. Tako so bili izdelani številni ukrepi, katerih namen je ozaveščanje obiskovalcev o pomenu zavarovanih območij, med drugimi z vzpostavitvijo učnih poti na temo biotske raznovrstnosti, organiziranjem strokovnih ekskurzij na zavarovana območja za dijake, uvedbo vsealpske oznake za živila, pridelana in predelana na zavarovanih območjih, ipd. Vita Fink iz Innsbrucka/A, ki je sodelovala že na lanskem srečanju, je bila navdušena nad aktivno vlogo, ki jo ima kot delegatka: »Zelo zabavno je izraziti svoje mnenje, prav tako je zanimivo videti, kako ideje med seboj tekmujejo in kako o njih poteka naša razprava!« Da je treba nujno ukrepati, je opozoril Žan Gerič iz Kamnika: »Nekaj moramo storiti glede stebrov, na katerih stoji svet, in to nemudoma - dokler stebri še stojijo!« Zasedanje se je zaključilo s sprejetjem osmih sklepov.

Zadnji dan je bilo na programu srečanje treh mladinskih organizacij - YPAC, Mladinskega sveta CIPRE in Mladinskega sveta EUSALP, na katerem so navzoči razpravljali o prednostnih temah trenutnega slovenskega predsedovanja EUSALP, med drugim o upravljanju alpskih vodnih virov. Skupaj so razpravljali o težavah, kot so pomanjkanje vode, izredni vremenski dogodki in onesnaževanje voda, kakor tudi o možnostih za njihovo reševanje.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.ypac.eu  www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/ypac