Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Kako kljub pomanjkanju snega ohraniti privlačnost zimskošportnih turističnih destinacij?

22.05.2023 / Anna Mehrmann, CIPRA International
Številni manjši zimskošportni turistični kraji v alpskem sredogorju se soočajo z vidnimi posledicami podnebnih sprememb, zlasti s pomikom snežne odeje v višje lege in vse manjšo zanesljivostjo snežne odeje. Projekt BeyondSnow želi zato občinam pomagati pri krepitvi njihove podnebne odpornosti z izdelavo ustreznega modela prilagajanja modela in oblikovanjem alternativ strategije turističnega razvoja.
Pogled na Sattel in Morgartenberg v Švici – snega je le še za pokušino.
Image caption:
Vedno manj snega – v švicarskem Sattlu želijo turizem prilagoditi novim podnebnim razmeram. © Julian Unsplash

Alpske občine Sattel/CH, Ala di Stura/I, Balme/I, Bohinj/SI in Balderschwang/D si delijo enak cilj: v projektu bodo namreč poskušale lokalni zimski turizem čim bolje prilagoditi novim podnebnim razmeram. V navedenih občinah, ki ležijo na srednje visokih legah, pomanjkanje snega in vedno krajše zimske sezone na turizem vplivajo negativno, zato bo v okviru projekta BeyondSnow pod vodstvom Eurac Research in v sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji iz raziskovalne sfere, turizma in Omrežja občin Povezanost v Alpah za vsako pilotno območje izdelano posebno digitalno orodje, tako imenovani model prilagajanja za večjo odpornost na podnebne spremembe.

Model, na podlagi katerega bodo pilotne občine razvijale nove poti, procese prehoda in v praksi izvedljive rešitve, bo javno dostopen. V okviru projekta, ki ga finančno podpira Interregov program Območje Alp, so pilotne regije že izvedle prve dejavnosti, namenjene soustvarjanju, ozaveščanju in usposabljanju, vključujejo pa tudi prebivalce, politične odločevalce na vseh ravneh, turistični sektor in upravljavce infrastrukture, da bo tako mogoče zagotoviti, da bodo razviti modeli in procesi zadovoljevali potrebe lokalnih skupnosti in okolja. Cilj je okrepiti podnebno odpornost občin in omogočiti, da bodo lahko ohranile oziroma celo povečale svojo privlačnost za domače prebivalstvo in turiste.

Nadaljnje informacije:

www.alpine-space.eu/project/beyondsnow/ (en), https://alpenallianz.org/de/projekte/beyondsnow/ (de, it, sl, fr), https://alpenallianz.org/de/projekte/beyondsnow/projektstart-von-beyondsnow-um-der-abnehmenden-schneesicherheit-in-alpinen-winterdestinationen-entgegenzuwirken-projektseite/ (de)