Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Ruševec pod stresom

14.06.2011 / alpMedia
Kaj se zgodi, ko se križajo poti človeka in živali? Iz tega vprašanja so izhajali švicarski raziskovalci, ko so fotografirali sledi, ki jih v snegu puščata človek in ruševec, in s pomočjo posnetkov iz zraka izračunali, kolikšna je verjetnost, da pri tem prihaja do motenj.
Ruševci prezimujejo v luknjah iz pršiča. Ko bežijo pred zimskimi športniki, porabijo energijo, ki je zanje življenjskega pomena.
Image caption:
Ruševci prezimujejo v luknjah iz pršiča. Ko bežijo pred zimskimi športniki, porabijo energijo, ki je zanje življenjskega pomena. © Vogelwarte.ch
Gre za prvi tovrstni model, s katerim je mogoče raziskovati vpliv zimskih športnikov zunaj utrjenih poti in prog na živali. Motnje na redkeje obiskanih območjih povzročajo pri živalih posebno stresne razmere: opazovanja ruševca v kantonu Valais so, denimo, pokazala, da imajo smučišča in tudi prosto smučanje močan vpliv na habitate živali. Dve tretjini življenjskega prostora strogo zaščitenih vrst ptic v Valaisu sta ogroženi. Na podlagi rezultatov merjenj so raziskovalci za ruševca predlagali 31 lokacij, ki bodo obsegale po 40 hektarjev in v zimskem času služile kot posebna varstvena območja.
Primer obstoječih območij miru daje kampanja Spoštujmo svoje meje, ki poteka po Avstriji in Švici. Sicer pa so se pogodbenice Alpske konvencije v 11. členu Protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju varstva narave in urejanja krajine zavezale, da bodo spodbujale "ustanavljanje varovanih območij in območij miru, v katerih imajo prostoživeče živalske in rastlinske vrste prednost pred drugimi interesi" tako v letnem kot zimskem času.
Viri in nadaljnje informacije: www.notre-planete.info/actualites/actu_2818 (fr), www.esajournals.org/doi/abs/10.1890/09-2167.1 (en), www.vogelwarte.ch (de), www.cipra.org/sl/alpskakonvencija