Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Severne Apneniške Alpe: vključevanje lokalnega prebivalstva

26.03.2010 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
V okviru projekta ECONNECT programa za območje Alp/Alpine Space je bila opravljena anketa, v kateri je sodelovalo 170 deležnikov iz Spodnje Avstrije, Zgornje Avstrije in s Koroške. Ljudje so na vprašanja o poznavanju, izkušnjah in idejah, ki jih imajo v zvezi z medsebojno povezanostjo življenjskih prostorov in morebitnih ovirah, odgovarjali na podlagi vprašalnika.
Namen ankete je bil ustvariti si pregled nad mnenjem ljudi o tej temi ter zbrati informacije o načrtovanih in aktualnih projektih, ki obravnavajo ekološko povezanost v regiji.
Poleg tega so deležniki odgovarjali na vprašanja o habitatih in vrstah, kar je pomembno za povezanost v pilotni regiji ter o tem, ali jih zanima sodelovanje pri izvajanju projektov.
Sočasno je bila vzpostavljena baza podatkov o možnostih pridobitve finančne podpore. Baza vsebuje podatke o vseh sredstvih financiranja, ki bi lahko ustrezala projektom, ki obravnavajo problematiko ekološke povezanost.
9. decembra se je v središču za obiskovalce Ennstal (Narodni park Apneniške Alpe, Zgornja Avstrija) 45 udeležencev seznanilo z rezultati obeh dejavnosti.
Naslednji koraki projekta ECONNECT vključujejo izmenjavo informacij in izkušenj s skupinami deležnikov ter oblikovanje ciljev, tem in projektov v pilotni regiji v štirih delovnih skupinah:
1. komunikacija - odnosi z javnostmi - regionalni razvoj - turizem;
2. reke in obrečni habitati;
3. naravni gozdovi;
4. travniki in visokogorski pašniki.
Več informacij o projektu ECONNECT na: www.econnectproject.eu