Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

SuperAlp!3 - odkrivanje vodnih virov na poti prek Alp

25.06.2009 / alpMedia
Predstavniki Stalnega sekretariata Alpske konvencije so s skupino medijskih ustvarjalcev s Kitajske, iz Rusije in alpskih držav v okviru projekta SuperAlp! deset dni potovali po Alpah in tako želeli pokazati, da se je v Alpah in preko Alp mogoč e premikati s trajnostnimi prevoznimi sredstvi, ki so na tem območ ju redno na voljo.
Namen potovanja je odkriti vodne vire v najrazlič nejših oblikah, kot so ledeniki, jezera, reke in izviri, ter spoznati njihovo uporabo: voda kot vir za pridobivanje energije, za potrebe kmetijstva, prostoč asnih dejavnosti, promet ipd.
Potovanje, na katerem bodo udeleženci prepotovali več kot 1600 kilometrov, se je zač elo 19. junija v Bovcu, konč alo pa se bo 28. junija v Gressoneyju la Trinité v dolini Aosta v Italiji. Vir: www.alpconv.org/theconvention/conv08_a_en (en)