Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Zgledni podnebni ukrepi

25.06.2009 / alpMedia
Na področ ju odzivanja na podnebne spremembe, je bilo v alpskem prostoru narejenega veliko, vendar pa vsi sprejeti ukrepi nimajo le pozitivnih uč inkov.
Projektna skupina cc.alps je tako izbrala 34 projektov, pobud in aktivnosti, ki ne prinašajo koristi le za podnebje, temveč tudi za družbo, okolje in gospodarstvo. CIPRA zato priporoč a: ponovno prebrati, posnemati, povedati drugim, narediti še bolje! Primeri dobre prakse so bili izbrani iz baze ukrepov, ki so bili poslani na nateč aj projekta cc.alps ali pa jih je raziskala CIPRA v različ nih alpskih državah. Vsi ukrepi so bili ocenjeni na podlagi sistema, ki je bil v okviru projekta cc.alps razvit prav v ta namen. Zgledne podnebne ukrepe lahko najdete na naslovu www.cipra.org/cc.alps (de/fr/it/sl).