Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Interaktivni spletni portal trajnostnega razvoja na Južnem Tirolskem

14.08.2008 / alpMedia
Rezultat večletnega raziskovalnega projekta je razvoj sistema za spremljanje trajnostnega razvoja na Južnem Tirolskem, ki je sedaj objavljen tudi na svetovnem spletu. Na podlagi 74 kazalcev, ki so razvrščeni v različne tematske skupine (okolje, družba, gospodarstvo), je mogoče določiti, v kolikšni meri se upošteva načelo trajnostnega razvoja, in navesti ustrezne podatke za vsako južnotirolsko občino.
nachhaltiges Südtirol
Image caption:
Posamezni kazalci so prikazani na eni karti za vse južnotirolske obcine naenkrat. © www.sustainability.bz.it
Zbirka kazalcev je prirejena za posebne zahteve gorske regije, zasnovana pa je tako, da je primerna tudi za primerjavo na nacionalni in mednarodni ravni.
Podatki na spletni strani se stalno dopolnjujejo, tako da je možno neprekinjeno opazovati razmere v posamezni občini. Poleg tega je cilj projekta obveščanje javnosti o pomenu trajnostnega načela in o tem, na katerih področjih lahko posameznik s svojim ravnanjem prispeva k uveljavljanju trajnostnega razvoja. V okviru projekta je izšla publikacija v treh jezikih (de/it/en) "Trajnostna Tirolska", ki vsebuje prikaz kazalcev z izmerjenimi vrednostmi glede okoljskega, družbenega in gospodarskega položaja vseh južnotirolskih občin.
Spletni portal: www.sustainability.bz.it/ (de/it/en)