Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Širjenje znanja kot izziv

14.03.2008 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Zbiranje znanja je bil pomemben korak, ki je ustvaril podlago za osrednjo fazo projekta Prihodnost v Alpah, tj. prenos znanja. Podane so bile pobude za številne dejavnosti, saj naj bi na ta način zbrano znanje doseglo čim večje število deležnikov s celotnega alpskega prostora.
Preisverleihung
Image caption:
Na podelitvi nagrad je bilo podeljenih 150.000 evrov. © CIPRA International
Workshop Slovenien
Image caption:
Vse delavnice so dopolnjevale strokovne ekskurzije, na katerih so se udeleženci lahko seznanili z uspešnimi projekti. © CIPRA Slovenja
Tagung BH
Image caption:
Posvet o podnebnih spremembah v Bad Hindelangu, september 2006 © CIPRA International
Ausbildung Tutzing
Image caption:
Skupina za prenos znanja s člani iz azijskih gorskih regij © CIPRA International
Natečaj
570 projektov, dejavnosti in pobud se je v okviru projekta Prihodnost v Alpah udeležilo natečaja, na katerem je bilo mogoče kandidirati za več posameznih nagrad v višini 25.000 evrov. Nagrajenih je bilo osem projektov, skupaj je bilo tako podeljenih 150.000 evrov. Množična udeležba na natečaju je bila dokaz, da dobre ideje za trajnostni razvoj v Alpah niso izjema, temveč trend, ki ga je treba podpreti in spodbujati.

Mednarodne delavnice
Od oktobra 2006 do aprila 2008 se je v okviru projekta Prihodnost v Alpah zvrstila kar trinajst strokovnih delavnic. V vsaki alpski državi so bile organizirane do tri delavnice, na katerih je bilo zagotovljeno simultano tolmačenje v vsaj dveh delovnih jezikih. Skupaj se je delavnic udeležilo okoli 800 ljudi in tako pridobilo novo znanje ter svoje znanje predstavilo drugim in hkrati avezalo nove stike.
Gradivo z delavnic je v posameznih jezikih objavljeno tudi na spletnem naslovu:
www.cipra.org/sl/prihodnost-v-alpah !

"Mi, Alpe! Ljudje ustvarjamo prihodnost"
Tretje poročilo CIPRE o Alpah je najpomembnejši natisnjeni izdelek, ki je rezultat projekta. Primeri dobre prakse, zaključna poročila o šestih temah in podatki za celoten alpski prostor so podlaga za 15 reportaž, 7 osnovnih dokumentov in podatkovnik, ki dopolnjuje poročilo z ustreznimi podatki. Knjiga pripoveduje o ljudeh, ki si prizadevajo za nove rešitve in so ustvarjalni, inovativni in uspešni. "Pozitivno zasnovana knjiga o novih junakih gorskega sveta," pravijo pri Süddeutsche Zeitung. Besedila, fotografsko gradivo in oblikovanje je CIPRA pripravila v sodelovanju s profesionalno nemško agencijo Zeitenspiegel.

"Alps know how" - tudi na zgoščenki
Različne vsebine projekta Prihodnost v Alpah vsebuje v obliki obsežnega didaktičnega gradiva tudi posebna zgoščenka. Skripta o ključnih tematikah projekta v angleškem jeziku so bila dopolnjena s spremljevalnimi vsebinami, ki so jih zbrali mednarodni strokovnjaki. Obsežno gradivo bo v različnih jezikih kmalu na voljo v pdf obliki. CD je zasnovan tudi z didaktičnega vidika in daje širok pregled nad poglavitnimi temami alpskega prostora. Uporabljajo ga lahko raziskovalci, študenti, udeleženci različnih tečajev, fakultete in visoke strokovne šole, služil pa bo tudi kot pripomoček pri nadaljnjem ozaveščanju na področju trajnostnega razvoja v Alpah.

Prisotni v javnosti
Med izvajanjem projekta je bilo veliko truda vloženega v odnose z javnostmi, saj naj bi se s projektom seznanilo čim več ljudi. CIPRA je objavila različne tiskane publikacije, denimo 3. poročilo o Alpah, posebno izdajo 82. številke informativnega biltena, gradivo za dve mednarodni konferenci CIPRE "Alpsko mesto, alpsko podeželje" in "Podnebje - spremembe - Alpe". V šestih poročilih zunanjih sodelavcev ter v konferenčnem gradivu so objavljena poglavja o projektu in njegovih rezultatih. Okoli 40 člankov je bilo objavljenih v strokovnem časopisju in na spletnih straneh organizacij s celotnega alpskega prostora. Projekt je bil redno predstavljen na zunanjih prireditvah. Predstavniki osrednje projektne skupine in ekspertnih skupin so sodelovali na 40 večjih prireditvah s predavanji o projektu in razdelili informativno gradivo. Okoli 40 spletnih strani organizacij, ki se ukvarjajo z alpsko tematiko in trajnostnim razvojem, se je povezalo na našo projektno spletno stran. CIPRA je v izjavah za tisk v petih jezikih javnost redno seznanjala z vsemi pomembnimi fazami projekta.

Prenos znanja na globalni ravni
Prihodnost v Alpah je skupaj z razvojno organizacijo Inwent izpeljalo program nadaljnjega usposabljanja, na katerem je sodelovalo 25 posameznikov z azijskih gorskih območij in se tako seznanilo z znanjem in izkušnjami alpskih držav. Pridobljeno znanje bodo po enoletnem bivanju v Evropi uporabili v svoji domovini.
H globalnemu prenosu znanja sta prispevali tudi delavnici v Budimpešti in Ukrajini, kjer je bila osrednja pozornost namenjena posameznim vsebinskim področjem projekta Prihodnost v Alpah.