Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Bela knjiga EU o prometu: konec politike preusmeritve tovora s cest na železnico?

13.07.2006 / alpMedia
Evropska komisija (EK) je 22. junija 2006 objavila dokument Za mobilno Evropo, v katerem je ocenila belo knjigo o prometu iz leta 2001, v kateri komisija odpravlja prednostni položaj železnice ter ločitev gospodarske rasti od prometa, razmišlja pa tudi o uvedbi alpske tranzitne borze.
V dolgoročni strategiji EU za razvoj prometa je predviden nov način enakovrednega spodbujanja rabe vseh oblik prevoza, torej tudi cestnega. EU je opustila tudi cilj ločenega obravnavanja prometnega in gospodarskega razvoja: namesto tega želi ločeno obravnavati le še vedno večje potrebe po mobilnosti od njihovih negativnih učinkov. Po najnovejši napovedi Evropska komisija pričakuje, da se bo do leta 2020 tovorni promet na območju EU v celoti povečal za 50 odstotkov, medtem ko strokovnjaki pričakujejo nadaljnji upad deleža železnice.
Po prepričanju komisarja za promet Jacquesa Barrota naj se popolnoma nič ne bi v politiki preusmerjanja prometa s cest na železnico spremenilo vsaj na območju Alp Za proge, ki potekajo prek "ekološko občutljivih območij", kot so npr. Alpe (zlasti Brenner), pa namerava EK do leta 2008 preveriti uvedbo višje cestnine za tovorna vozila ter začetek delovanja alpske tranzitne borze in uvedbo tržne izmenjave tranzitnih pravic. Pred kratkim spremenjena pravila EU glede cestnine dopuščajo le malo možnosti za zvišanje cestnin.
Okoljske organizacije so spremenjeno strategijo razvoja prometa ocenile večinoma negativno: tako organizacija Tranzitni forum Tirolske belo knjigo ocenjuje celo kot črno knjigo, saj je EK okoljske cilje popolnoma zanemarila. Organizacija Transport and Environment poleg tega v svoji prvi oceni opozarja, da je opustitev cilja ločevanja v nasprotju z novo strategijo trajnostnega razvoja, ki ta cilj potrjuje, in je bila sprejeta šele pred kratkim, tj. 16. 6. 2006.
Viri in nadaljnje informacije: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction (de/fr/it/sl/en), www.transportenvironment.org/Article199.html (en), Kurier 22. 6. 2006