Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

GenderAlp! - prostorsko načrtovanje, ki upošteva enakost spolov

15.12.2005 / alpMedia
Minilo je že leto dni, odkar v okviru pobude Skupnosti Interreg IIIB poteka projekt z naslovom "GenderAlp! Prostorski razvoj za ženske in moške".
Avstrijska zvezna dežela Salzburg, ki ima vlogo vodilnega partnerja, je predstavila prve konkretne rezultate: eden od 47 t.i. delnih projektov, ki sodijo v krovni projekt "GenderAlp!", je tudi "Potrebam prilagojeno načrtovanje in gradnja za ženske in moške v Salzburgu".
Salzburški projekt prikazuje, kako lahko prostorski planerji pri svojem delu, denimo pri pripravi načrtov namembnosti zemljišč ali zazidalnih načrtov, prispevajo k upoštevanju načela enakosti spolov v prostorskem planiranju, tj. upoštevanja različnih potreb žensk in moških na različnih življenjskih področjih, kot so bivanje oz. bivanjsko okolje, socialna infrastruktura, povezava v javnem prometu ali varnost na javnih prostorih. Naslednji korak pri izvajanju projekta bo izdelava praktičnega vodnika s cilji in merili kakovosti ter kazalci za planerje in akterje odločanja v politiki. V projektu "GenderAlp!", ki se bo zaključil konec leta 2007, sodelujejo partnerji iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Slovenije. Vira in nadaljnje informacije: www.genderalp.com (en), www.salzburg.gv.at (de) 9. 12. 2005