Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Novi visokonapetostni vodi na območju Alp

01.07.2005 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Okoli 430 milijonov Evropejcev je priključenih na elektroenergetsko omrežje, ki ga upravlja Združenje za koordinacijo prenosa električne energije (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity - UCTE). Nezadržna rast porabe električne energije pa neposredno vpliva na infrastrukturo, potrebno za elektroprenosno dejavnost.
Člani združenja UCTE so upravljavci elektroenergetskih omrežij v 22 evropskih državah. Leta 2004 je bil opravljen prenos električne energije v višini 2300 TWh. Za tiste, ki upravljajo z omrežjem oz. so odgovorni za prenos električne energije, je vedno večja poraba električne energije v Evropi seveda razveseljivo dejstvo. Še zlasti pri povečevanju prenosnih zmogljivosti jih velikodušno podpira Evropska unija (EU), ki stavi na stalno rast porabe.

Večja poraba, torej tudi večji prenos
Leta 2003 so inštitucije Evropske unije določile in odobrile glavne osi distribucijskega omrežja električne energije. Gre za projekte, katerih namen je ojačanje ali širjenje elektroenergetskih omrežij. Da bi bilo zagotovljeno delovanje notranjega energetskega trga in/ali zanesljiva oskrba Evropske unije z energijo iz tretjih držav, bo treba ojačati poglavitne trase. Projekti, ki so "splošnega interesa" in sodijo k eni od glavnih osi, imajo prednostni položaj pri zagotavljanju finančne podpore v okviru proračunskih sredstev za transevropska energetska omrežja RTE-E.

5 do 10 milijard evrov za gradnjo vodov na območju Alp
Zaradi geografske lege nameravajo v Alpah do leta 2013 izpeljati večje projekte: EU je sprejela predlog, na podlagi katerega bo v naslednjih desetih letih za razširitev in vzpostavitev infrastrukture, ki je potrebna za prenos električne energije, namenila 5,8 mrd. evrov subvencijskih sredstev. Težišče projektov bo pri tem usmerjeno v nove države članice. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta, sprejeta lanskega julija, delež za izvedbo gradbenih ukrepov omejuje na 10 odstotkov stroškov, za katere je mogoče pridobiti subvencijska sredstva, in na 20 odstotkov, ko gre za čezmejne povezave. Evropska unija je za območje, kjer se uporablja Alpska konvencija, objavila seznam novih vodov ali projektov obnove vodov, kar pomeni milijardo evrov subvencijskih sredstev. To pomeni, da obseg del ustreza pet- do desetkratniku omenjene vsote v naslednjem desetletju. Investicije, ki neposredno zadevajo Alpe, predstavljajo 15 odstotkov celotne vsote, ki jo zagotavlja EU. Iz te številke je razvidno, da bo postal pomen Alp na področju prenosa električne energije toliko večji, ko bodo realizirane največje investicije v novih državah članicah.

Krajina in okolje šele na tretjem mestu
Trije cilji, ki jih bo EU poskušala uresničiti v okviru novih projektov RTE-E, so po eni strani ojačanje in poenotenje združenega evropskega prenosnega omrežja, po drugi strani razvoj elektroenergetskih povezav med starimi in novimi državami članicami Evropske unije, med njimi Slovenije, in ne nazadnje iskanje okolju prijaznih rešitev za prenos električne energije na podlagi novih tehnologij in ob uporabi čezalpskih železniških in cestnih predorov, ki že obstajajo, in tistih, ki jih bo treba šele zgraditi. Čeprav ima napeljava visokonapetostnih vodov skozi predore pozitiven učinek na krajino, to še nikakor ne spreminja dejstva, da je celoten način delovanja posledica uresničevanja dogme o povečanju porabe z vsemi znanimi učinki na okolje.

Vir: Generalna direkcija EU za energijo in promet http://europa.eu.int/comm/ten/energy/index_en.htm
shranjeno pod: Energetska politika