Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Velik napredek Lihtenštajna pri spodbujanju rabe fotovoltaičnih sistemov

01.03.2005 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Z Zakonom o varčevanju energije (Liht. ur. list 1996, št. 193) in energetsko zasnovo "Liechtenstein 2013" je kneževina ustvarila okvirne pogoje, s katerimi namerava zmanjšati porabo energije in spodbuditi rabo obnovljivih virov energije.
Cilj lihtenštajnske energetske politike je povečati delež obnovljivih virov energije v strukturi celotne porabe energije do leta 2013 na 10 %, kar naj bi med drugim prinesel tudi razvoj rabe fotovoltaičnih sistemov, v katerih prihaja do pretvorbe sončne energije v električno. Za obdobje 2004-2013 je načrtovano dvainpolkratno povečanje zmogljivosti sistemov. Ker pa fotovoltaična tehnologija danes z ekonomskega vidika še ni dobičkonosna, lahko pa to postane z novimi tehničnimi inovacijami, uporabo solarnih sistemov v Lihtenštajnu tudi finančno spodbujajo.
Lihtenštajnska država rabo fotovoltaičnih sistemov subvencionira v višini od 1.500 CHF (1.000 EUR) na inštalirano kilovatno uro moči do 7.500 CHF (5.000 EUR) za posamezen objekt. Vse občine poleg tega prispevajo individualno subvencijo v višini 50 do 80 odstotkov (Vaduz in Triesen: 200 odstotkov) državne pomoči do maksimalnega zneska, ki znaša med 5.000 CHF (3.333 EUR) in 13.000 CHF (8.666 EUR). Kdor za svoj sistem opravi postopek certifikacije, ki ustreza zahtevam kakovostnega in ekološkega znaka "naturmade star", pa lahko z upravljavcem električnega omrežja "Liechtensteinische Kraftwerke LKW" od leta 2004 dalje sklene še petletno odjemno pogodbo, ki jo je mogoče podaljšati in na podlagi katere prejema 80 rapnov (54 centov) na kilovatno uro električne energije, ki je proizvedena iz sončne energije in se oddaja v javno električno omrežje. Za ureditev subvencioniranja je med drugim zaslužno združenje "Liechtensteinische Solargenossenschaft", ki se od leta 1992 zavzema za nadaljnji razvoj in širitev rabe sončne energije. Združenje, ki tudi samo upravlja fotovoltaične sisteme, si trenutno prizadeva za zvišanje sredstev državne podpore.

Vir in nadaljnje informacije: www.lkw.li, www.llv.li/llv-avw-energie

Alpska konvencija: Prvi odstavek 6. člena Protokola o energiji:
Pogodbenice se zavezujejo, da v okviru obstoječih finančnih možnosti spodbujajo prednostno rabo energije iz obnovljivih virov po pogojih, sprejemljivih za okolje in krajino.