Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Orkan Lothar ni povzročil ekološke

18.11.2004 / alpMedia
Škoda, ki jo povzročajo viharji, dolgoročno ne ogroža ohranjanja švicarskega gozda, temveč prispeva k obnovi gozdov in spodbuja vrstno pestrost, ugotavlja raziskava švicarskega Zveznega urada za okolje, gozd in krajino (BUWAL) o posledicah delovanja viharja Lothar, ki je 26. decembra 1999 prizadel Švico in sosednje države. Vihar ni imel katastrofalnih posledic niti z ekološkega niti z narodnogospodarskega vidika.
Kljub nastali škodi je gozd na določenem delu prizadetih površin uspel obnoviti varovalno funkcijo, sploh pa se je izkazalo, da je tudi regenerativna sposobnost skoraj povsod ugodna. Da bi v prihodnje švicarski gozdovi bolje kljubovali tovrstnim naravnim nesrečam, BUWAL priporoča spodbujanje gojenja oz. nege sonaravnih (mešanih) gozdov . Ukrepi, ki se izvajajo po viharju, se morajo osredotočiti zlasti na varovalno funkcijo gozdov, in sicer tam, kjer je tveganje, da bodo posledice nastale škode usodne (predvsem zaradi nevarnosti razvoja podlubnikov), ali tam, kjer naravne nesreče neposredno ogrožajo človeka in materialne dobrine. Z ekonomskega in ekološkega vidika naj bi bilo poleg tega smiselno, da drevje po viharju ostane na tleh, saj ima tudi tam varovalno funkcijo.
RAETZ Philippe (2004): Rezultati obvladovanja škode kot posledice delovanja viharjev. Sinteza raziskovalnega programa Lothar (Erkenntnisse aus der Sturmschadenbewältigung. Synthese des Lothar-Grundlagenprogramms). Zbirka Okolje (Umwelt) št. 367. Zvezni urad za okolje, gozd in krajino (BUWAL). 86 strani. Cena: 20 CHF.