Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nova študija o tovornem tranzitnem prometu in vseevropska akcija v oktobru

09.09.2004 / alpMedia
Švicarski zvezni urad za prostor je objavil novo študijo, po kateri naj bi se obseg tovornega prometa v Švici v naslednjih 30 letih še naprej zmanjševal. Ravno tako je mobilnosti posvečena vseevropska akcija proti tranzitnem tovornem prometu, ki bo potekala v oktobru.
Po omenjeni študiji se bo tovorni promet nesorazmerno povečal za najmanj 46%. Obseg tovornega prometa po železnici se bo večal hitreje kot po cesti. Istočasno se bodo še naprej zmanjševale emisije škodljivih snovi v zraku, ki jih povzroča celotni promet, vendar bo to potekalo počasneje kot doslej. Eden od vzrokov za to je dejstvo, da so pri tovornjakih, ki ustrezajo Euro-2 normativu za izpušne pline, emisije dušikovih oksidov dosti večje kot je bilo na osnovi sprejetih mejnih vrednosti za izpušne pline doslej mogoče predvidevati. Poročilo kaže, da se v Švici ni mogoče ravnati po teh mejnih vrednostih.
2. oktobra se bo odvijala mednarodna akcija "Tovorni tranzitni promet v Evropi - kdo bo poravnal račune?", ki jo organizira Evropska prometna pobuda (ITE). Člani pobude bodo organizirali simbolične akcije v Alpah (v Italiji, Franciji, Avstriji, Švici), kot bosta na primer koncert in razprava o prometu v kraju Villargondran v Franciji.
Cilj pobude je, da bi težki tovorni promet sam kril vse stroške, kot na primer stroške infrastrukture in okoljske stroške. Najbolj prizadeta so gorska območja zaradi posebnih problemov pri obremenitvi s hrupom in s strupenimi snovmi v zraku, zato bi morali tovornjaki na gorskih območjih plačevati višje dajatve.
Viri in nadaljnje informacije: www.uvek.admin.ch/dokumentation (de), www.ite-euro.com (de/fr/it/en)