Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Zadetki iskanja

11 prispevkov, ki ustrezajo kriteriju iskanja
Filtriraj zadetke
Tip prispevka

Novi prispevki odUrejeno po pomembnost · datum (najprej najnovejši) · v abecednem redu
Spodbujanje planinskega pašništva
10. oktobra 2003 je Združenje za planinsko pašništvo (Société d'Economie Alpestre) iz departmaja Haute-Savoie v francoski regiji Rona-Alpe na skupšcini clanov predstavilo besedilo listine o spodbujanju planinskega pašništva. Cilj, ki so si ga zastavili avtorji listine, je združitev po možnosti vseh interesnih skupin, saj bi to omogocilo skupno izdelavo in razvoj strategij za izogibanje konfliktom ter pripravo priporocil za izvajanje trajnostnega planinskega pašništva.
Ki se nahaja v Novice
Alchemilla - projekt gojenja zelišc v Biosfernem par-ku Großes Walsertal
Pri projektu Alchemilla sodeluje 16 žensk z obmocja Biosfernega parka Großes Walsertal. Njihova naloga je javnosti seznaniti z vso raznolikostjo zelišc in mu posredovati s tem pove-zano znanje, obenem pa opozoriti na bogastvo, ki ga dajejo kulturne in divje rastline v navi-dezno pusti pokrajini te doline. Alchemilla so kakovostni zelišcni izdelki z dodatki, ki izvirajo iz regije, ekološkega kmetijstva ali pravicne trgovine, so pa tudi bogata ponudba razlicnih izobraževalnih tecajev. Predvsem pa je Alchemilla projekt žensk in projekt za ženske, pri katerem gre za povezovanje žensk in krepitev njihovega položaja, obojestransko priznavanje in spoštovanje, možnosti zaslužka, o katerih odlocajo ženske same. Alchemilla je pomembna izkušnja iz prakse, ki se odlicno ujema z naceli biosfernega parka, saj so sodelovanje in iz-menjava, spodbujanje medsebojnega sožitja, spoštovanje lastnega in njegovo vrednotenje obenem tudi osrednje naloge parka.
Ki se nahaja v Primeri dobre prakse
z'Bärg - Wege zum Alpkäse
Ki se nahaja v Publikacije
Izšla publikacija o trajnostnem gospodarjenju s pašniki Švicarske Jure
Raziskava preučuje trajnostno gospodarjenje s posebno kategorijo zemljišč, ki se uporabljajo za pašo živine in so značilni za krajino Švicarske Jure, in prikazuje, kakšne so posledice spremembe njihove rabe.
Ki se nahaja v Novice
Kultura in promet: sprejeti dve resoluciji o gorskih območjih
Vsealpska organizacija Pro Vita alpina je na srečanju "incontri tra montani" 22. avgusta sprejela resolucijo "Izjava o preživetju alpske kulture", ki obravnava kulturo višinskih kmetij v Alpah. Švicarska delovna skupnost za gorska območja (SAB) je tako z resolucijo izrazila nezadovoljstvo z varčevalnimi ukrepi vlade, ki jih je uvedla za gorska območja. Vlada s svojimi ukrepi spodbuja predvsem razvoj prometa.
Ki se nahaja v Novice
Doživljanje avstrijskih planin
V okviru raziskovalnega projekta "ALP Austria", ki se bo zaključil spomladi prihodnje leto, je pred kratkim izšla publikacija "Doživljanje planinskega sveta - vrednost in raznovrstnost kulture avstrijskega planinskega sveta". Projekt ALP Austria si namreč na podlagi znanstvenih dejstev prizadeva za ohranjanje pašnega gospodarstva in njegov družbeni pomen kot tudi za uveljavitev načel trajnostnega razvoja pri njegovi rabi.
Ki se nahaja v Novice
Giralpeggi - projekt turističnega razvoja na planinah
Namen projekta Giralpeggi, ki ga Italija in Švica izvajata v okviru pobude Interreg III A, je spodbuditi turistični pomen planinskega pašništva, kar naj bi dosegli z različnimi pobudami, namenjenimi tako planšarjem kot turistom.
Ki se nahaja v Novice
Na planinah vedno manj krav
V Švici je vse manj kmetij, ki ženejo živino v planine na letno pašo, v nemškem Allgäuu in avstrijskem Vorarlbergu pa je stanje podobno.
Ki se nahaja v Novice
Vsealpsko sodelovanje v mednarodni platformi za planinsko pašništvo
Marca so se na avstrijskem Tirolskem predstavniki planinskega pašništva iz Slovenije, Nemčije, Lihtenštajna in Avstrije sestali na drugem delovnem sestanku mednarodne platforme za planinsko pašništvo.
Ki se nahaja v Novice
Trženje, sečnja, drobnice - vse za varstvo planin
Ko se na planinah ne pasejo več tradicionalne pasme domačih živali ali če se paša celo opušča, se ta zemljišča začenjajo spreminjati v grmičevje. Avstrijsko-slovenska pobuda in dva švicarska projekta imajo zato enak cilj, to pa je ponovna oživitev izgubljene kulturne pokrajine in vrstne pestrosti.
Ki se nahaja v Novice