Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Spodbujanje planinskega pašništva

22.10.2003 / alpMedia
10. oktobra 2003 je Združenje za planinsko pašništvo (Société d'Economie Alpestre) iz departmaja Haute-Savoie v francoski regiji Rona-Alpe na skupšcini clanov predstavilo besedilo listine o spodbujanju planinskega pašništva. Cilj, ki so si ga zastavili avtorji listine, je združitev po možnosti vseh interesnih skupin, saj bi to omogocilo skupno izdelavo in razvoj strategij za izogibanje konfliktom ter pripravo priporocil za izvajanje trajnostnega planinskega pašništva.
Almen
Image caption:
© www.oekologische-forschung.de
Kot je predvideno, naj bi k temu pritegnili lokalne skupnosti ter približno dvajset inštitucij, ki delujejo na podrocju kmetijstva in gozdarstva, varstva okolja in narave, turizma, lova, varovanja tradicionalne kulture. Navodila za delovanje bodo delovne skupine pripravile do konca leta 2004, obenem pa bo treba v vzorcnih regijah preveriti, koliko bodo sploh uporabne v praksi.
Strategije za izvajanje planinskega pašništva po nacelih trajnostnega razvoja pripravljajo tudi na obmejnem obmocju med Švico in Italijo. Avgusta letos so zaceli s projektom ProAlp CH-I, ki poteka v okviru programa Interreg-IIIA-Projekt. Najprej se bodo lotili zbiranja vseh relevantnih podatkov o planinskem pašništvu (trajanje poletne paše, število živali, kakovost, standardi za ureditev objektov in možnosti dostopa na planine, ogroženost zaradi plazov itd.). Vse te podatke bodo zajeli v podatkovno bazo, ki jo bodo prizadete regije lahko uporabljale kot pripomocek pri svojem upravljanju in svetovanju. V projektu pa so predvidena tudi druga podrocja raziskave: to so možnosti razvoja kmeckega turizma, neposredno trženje in vzpostavitev spletnega portala kakor tudi dokumentiranje tradicionalnega znanja pri proizvodnji sira.
Vira in nadaljnje informacije na spletnih naslovih: www.echoalp.com/ (fr); www.agirinfo.com/articles/2003_100-199 (fr)