Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Odprto pismo: Ohranitev rjavega medveda na območju Alp

22.08.2014
Odprto pismo ministrom za okolje alpskih držav in predsedniku Avtonomne pokrajine Trento
Image caption:

Spoštovane ministrice, spoštovani ministri, gospod predsednik,

Alpe so območje izjemne biotske raznovrstnosti in zato strateškega pomena za celotno Evropo. Zaradi prizadevanj številnih vlad in nevladnih organizacij se v Alpe vračajo velike zveri, ki so v preteklosti skoraj izginile s tega območja. To je zagotovo spodbudno, zlasti zaradi ekološkega pomena velikih zveri in njihove vloge pri ohranjanju populacije prosto živečih rastlinojedih živali, hkrati pa je to tudi velik izziv zaradi sobivanja teh vrst in človeka ter človekovih dejavnosti. Če želimo v Alpah doseči mirno sožitje človeka, turizma, kmetijstva, živinoreje in velikih zveri, morajo vse alpske države sodelovati pri spremljanju zveri, objavi znanstvenih prispevkov in seznanjanju prebivalstva z vedenjem, ki bi ga lahko ogrožalo.

Žal vedno pogosteje beremo o bolj ali manj neprijetnih dogodkih (letos doslej na srečo brez  dramatičnih posledic), ki neugodno vplivajo na javno mnenje. To se je zgodilo v pokrajini Trento z medvedko Danico. Medvedka je branila mladiče pred izletnikom, ki jih je opazoval, in ga napadla. Pri tem na srečo ni bil huje poškodovan. Uprava pokrajine Trento je odredila ulov medvedke, do katerega po naših podatkih še ni prišlo.

Na podlagi opisa dogodka, mnenja uglednih strokovnjakov in stališča pomembnejših italijanskih okoljevarstvenih organizacij menimo, da medvedke ni treba obravnavati kot “problematično” in da njeno vedenje ne upravičuje ulova ali celo usmrtitve.

Kot uradna opazovalke pri Alpski konvenciji, CIPRA poziva ministre za okolje vseh alpskih držav in druge vpletene organe k spoštovanju določb iz Protokola o varstvu narave in zaščiti krajine, ki je sestavni del Konvencije. Te določbe so  skladne tudi s posameznimi mednarodnimi protokoli za varovanje divjih vrst.

Menimo, da je odredbo o ulovu medvedke Danice treba preklicati in počakati na objektivno oceno, ki bo pokazala, ali je njeno vedenje dejansko problematično.

Dominik Siegrist
Predsednik CIPRA International

shranjeno pod: Veliki plenilci