Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Varstvo podnebja: od načrta do izvedbe

24.06.2021 / Caroline Begle, CIPRA International
Kot predvideva novi posodobljeni Akcijski načrt za podnebje 2.0, pripravljen v okviru Alpske konvencije, naj bi območje Alp doseglo podnebno nevtralnost in podnebno odpornost do leta 2050. Na področjih, kot so hribovsko kmetijstvo, prostorsko načrtovanje in biotska raznolikost, je zdaj na vrsti sprejetje konkretnih ukrepov.
Image caption:
V okviru projekta Podnebno ukrepanje v alpskih mestih/Climate Action in Alpine Towns bo italijanski Belluno svoje prebivalce bolj intenzivno vključeval v postopke odločanja pri ukrepanju na področju varstva podnebja. © Giacomo De Donà

V predgovoru Akcijskega načrta za podnebje 2.0 lahko preberemo, da je za uresničevanje ambicioznih podnebnih ukrepov ključnega pomena vzpostavitev močnih in učinkovitih partnerstev. Dokument je pripravil Posvetovalni odbor za alpsko podnebje (Alpine Climate Board – ACB), konec leta 2020 pa ga je sprejela XVI. Alpska konferenca. Akcijski načrt za naslednje pet- do desetletno obdobje predvideva izvajanje konkretnih aktivnosti v desetih sektorjih, med drugim v prometu, energetiki, turizmu, prostorskem načrtovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti, te aktivnosti pa naj bi zapolnile vrzeli, ki so se pojavile med strategijami in ukrepi za preprečevanje in blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Akcijski načrt temelji na 30 izvedbenih smernicah, ki so jih delovna telesa Alpske konvencije pripravila v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, in vsebuje predloge, ki so bile nato sprejete v okviru strokovnih delavnic, s pridobivanjem povratnih informacij in v intervjujih z različnimi zainteresiranimi deležniki. Pri tem so bili upoštevani obstoječi regionalni, nacionalni in transnacionalni programi in ukrepi ter dobre prakse.

Potencial Akcijskega načrta za podnebje razkriva projekt društva Alpsko mesto leta Podnebno ukrepanje  v alpskih mestih/Climate Action in Alpine Towns, v okviru katerega deset alpskih mest izvaja podnebne ukrepe na področju prostorskega načrtovanja in ob sodelovanju prebivalcev – eden od ukrepov je, denimo, ozelenitev posameznih mestnih predelov in stavb, pri tem pa sodelujejo tudi meščani. Poleg tega sodelujoča alpska mesta preizkušajo nove modele upravljanja v širšem procesu participacije vse do pravice državljanov do soodločanja o investicijah v lokalne projekte, namenjene doseganju ogljične nevtralnosti.

 

Nadaljnje informacije: https://alpineclimate2050.org/ (en), www.alpenstaedte.org/climate-action-in-alpine-towns/ (de)